دکتر مجازی - MicroRna

بررسی پایداری مولکولهای ژنتیکی در مرد یخی ده هزارساله

تا کنون در مومیایی یخی، معروف به مرد یخی یا Ötzi، که در سال ۱۹۹۱ در جنوب تایرول پیدا شد بود، اطلاعات علمی گوناگونی ثابت شده. با استفاده از تکنیک تصویربرداری ما می‌دانیم که در ناحیه کمری دچار فرسودگی شده…