دکتر مجازی - MRI

الاستوگرافی تشدید مغناطیسی چیست و چه کاربردی دارد؟

الاستوگرافی تشدید مغناطیسی (MRE) یک فناوری است که تصویربرداری MRI را با ارتعاشات همراه فرکانس پایین ترکیب می کند تا نقشه الاستوگرام ایجاد کند که سفتی بافت های بدن را نشان می دهد. در حال حاضر، MRE برای تشخیص سفتی…

متاستاز مغزی

نگاه کلی متاستاز مغزی زمانی رخ می‌دهد که سلول‌های سرطانی از محل اصلی خود به مغز منتشر شوند. هر نوع سرطانی می‌تواند به مغز متاستاز دهد، اما انواعی که احتمال متاستاز آنان بیشتر است عبارتنداز ریه، پستان، کولون، کلیه و…