دکتر مجازی - Peripheral Artery Disease

کاهش ریسک تنگی عروق محیطی با مصرف میوه و سبزیجات

محققان اعلام کردند که مصرف سه یا بیشتر از سه وعده میوه و سبزی در روز، به میزان زیادی از ریسک بیماری های عروقی می کاهد. دکتر جفری برگر۱ از دانشگاه پزشکی نیویورک، و همکارانش طی بررسی مقطعی که بر روی…