دکتر مجازی - THC

گیرنده‌ی ماریجوانا در مغز کشف شد

بر اساس تحقیقی جدید، گیرنده‌ی ماده‌ی مخدر ماریجوانا در مغز افرادی که بیشترین لذت را از مصرف آن می‌برند با تصویرسازی سه‌بعدی با جزئیات شناسایی شد. دانشمندان با واضح‌ترین تصویرِ ممکن تا به امروز روبه‌رو هستند.