انتشار این مقاله


راهی جدید به سمت درمان سرطان: تکنولوژی ویرایش ژنی مالتیپلکس همزمان

اصول عملکردی و مکانیسم‌های ایمونوتراپی تکنولوژی ویرایش ژنی مالتیپلکس همزمان.

دکتر Mihue Jang و همکارانش در Center for Theragnosis of the Korea Institute of Science and Technology (KIST, President Byung-gwon Lee) برای نخستین بار اعلام کردند که تکنولوژی ویرایش ژنی جدیدی ایجاد کرده‌اند. این سیستم می‌تواند در ایمونوتراپی ضدسرطان استفاده شده و عملکرد آن، سرکوب همزمان پروتئین‌های تداخل کننده با سیستم ایمنی است که در سطوح سلول‌های لنفوم بیان می‌شوند. این عمل موجب فعال شدن لنفوسیت‌های T سیتوتوکسیک می‌شود.

تکنولوژی ویرایش ژنی عوامل زمینه‌ای بیماری را با حذف تعدادی از ژن‌ها و یا ویرایش آن‌ها و بازیابی عملکرد طبیعیشان، از بین برده و درنتیجه می‌تواند بیماری را درمان کند. امروزه به خصوص از تکنولوژی ویرایش ژنی CRISPR در ایمونوتراپی استفاده می‌شود. این تکنولوژی قادر است ژن‌های سلول‌های ایمنی را تصحیح کرده و حمله به سلول‌های سرطانی را به صورت انتخابی به آن‌ها القا کند.

دکتر Mihue Jang از موسسه KIST اقدام به بهبود تکنولوژی ویرایش ژنی CRISPR نمود تا امکان نفوذ به غشای سلول بدون ناقل‌های خارجی را فراهم سازد. با این حال تعداد ژن‌هایی که فعالیت سیستم ایمنی را تنظیم می‌کنند فراوان بوده و تکنولوژی‌های ایمونوتراپی ایمن و موثر هنوز توسعه کافی پیدا نکرده‌اند. تیم تحقیقاتی دکتر Jang در KIST و تیم پروفسور Hong از دانشگاه Sejong تکنولوژی جدیدی ایجاد کردند که می‌تواند در مورد ایمونوتراپی به کار رود. این سیستم می‌تواند تکنولوژی ویرایش ژنی CRISPR را با فراهم کردن امکان انتقال ژن‌ها به داخل سلول‌های لنفوم بدون نیاز به وجود حامل‌های خارجی بهبود بخشیده و در عین حال همزمان چندین ژن را تصحیح نماید.

تکنولوژی ویرایش ژنی جدید

تصویر. تایید مرگ سلول‌های سرطانی توسط T سل‌های ویرایش‌شده با تکنولوژی جدید ویرایش ژنی. امتیاز: KIST (Korea Institute of Science and Technology)

تکنولوژی‌های کنونی ویرایش ژن به منظور انتقال ژن‌ها به سلول‌های لنفوم مانند لنفوسیت‌های T به کار رفته‌اند و عموما این کار را از طریق انتقال ویروسی و متدهای الکتروپور انجام داده‌اند. متد انتقال ویروسی غالبا پاسخ‌های ایمنی نامطلوب ایجاد کرده و احتمال انتقال ژن به توالی ژنومی نادرست بالا است. همچنین متد شوک الکتریکی نیازمند تجهیزاتی گران‌قیمت بوده و امکان تصحیح تعداد زیادی از سلول‌ها به صورت همزمان وجود ندارد. همچنین میزان زنده‌مانی سلول‌ها نیز پایین است.

این تکنولوژی ویرایش ژنی جدید که توسط تیم‌های تحقیقاتی KIST و دانشگاه Sejong توسعه یافت، توانسته است به صورت همزمان PD-L1 و PD-L2 را هدف قرار دهد که چک‌پوینت‌های ایمنی مهاری سرکوب‌گر سیستم ایمنی هستند. اثربخشی درمان اثبات شده و نشانگرعدم تداخل هدف قرار دادن این چک‌پوینت‌های ایمنی با عملکردهای حیاتی سیستم ایمنی می‌باشد. همچنین لنفوسیت‌های T سیتوتوکسیک مستقیما سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهند تا پاسخ ایمنی ضدسرطان را تقویت نمایند.

به عقیده دکتر Mihue Jang، این سیستم ویرایش ژنی جدید خواهد توانست روی انواع فراوانی از سلول‌های ایمنی اعمال شود و انتظار می‌رود که بتواند در توسعه درمان‌های بیماری‌های فراوانی از سرطان گرفته تا بیماری‌های خودایمنی و التهابی به کار رود.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید