انتشار این مقاله


زنان در عملکرد چند کاره نسبت به مردان برتری ندارند!

مطالعات نشان داده است که جنسیت، تفاوتی در توانایی فرد برای عملکرد چند کاره ایجاد نمی‌کند.

مطالعات جدید نشان داده است که جنسیت، تفاوتی در توانایی فرد برای عملکرد چند کاره ایجاد نمی‌کند.

این عقیده که زنان در عملکرد چند کاره نسبت به مردان برتر اند، بر اساس شواهد حکایتی و یا کلیشه‌های جنسیتی، بسیار رایج است.

در واقع در یک پرسشنامه در سال ۲۰۱۵، ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند كه زنان از مهارت‌های چند کاره‌ی بهتری نسبت به مردان برخوردار هستند.

اما علم چه می‌گوید؟

مطالعات جدید، این افسانه را رد می‌کند. Patricia Hirsch از موسسه‌ی روانشناسی در دانشگاه Aachen در آلمان و همکارانش تصمیم گرفتند این کلیشه را مورد آزمایش قرار دهند.

محققان از ۹۶ شرکت‌کننده (۴۸ زن و ۴۸ مرد) خواستند تا در دو نوع آزمایش شرکت کنند: یک سری کارهای منفرد و یک سری کارهای دوگانه.

Hirsch و همکارانش یافته‌های خود را در مجله‌ی PLOS One به چاپ رسانده‌اند.

هیچ گونه تفاوت جنسیتی قابل توجهی وجود ندارد!

اصطلاح چند کاره به معنی انجام مجموعه‌ای از کارهای مختلف در یک بازه زمانی محدود است.

انجام عملکرد چند کاره نیاز به شناخت بیشتری دارد؛ زیرا مستلزم “هم‌پوشانی موقتی فرآیندهای شناختی است که در انجام این وظایف دخیل هستند”.

به عبارت دیگر، انجام چندین کار در یک زمان نسبت به انجام یک کار در زمانی مشخص، نیازمند انرژی شناختی بیشتری است.

در واقعیت، به جای انجام چندین کار به طور هم‌زمان، مغز انسان به سرعت بین وظایف مختلف در طی یک عملکرد چند کاره تغییر می‌یابد؛ این کار باعث ایجاد فشار بر روی دقت و منابع شاختی می‌شود.

برای آزمایش تفاوت‌های جنسیتی در توانایی عملکرد چند کاره، Hirsch و همکارانش از شرکت‌کنندگان خواستند تا در دو سری فعالیت شرکت کنند.

در سری اول آزمایش به نام “عمکرد چند کاره هم‌زمان” یا “کارهای دوگانه”، محققان از شرکت‌کنندگان خواستند تا به طور هم‌زمان به دو کار توجه کنند.

در سری دوم آزمایش به نام “عملکرد چند کاره پی در پی” یا “تعویض کار”، شرکت‌کنندگان باید توجه خود را بین کارها تغییر می‌دادند.

برای هر دو نمونه‌ی آزمایشی، شرکت‌کنندگان باید با استفاده از انگشت اشاره و انگشت میانی خود، حروف الفبا را باصدا یا بی‌صدا و اعداد را به فرد یا زوج طبقه‌بندی می‌کردند.

تیم پژوهشی تحریکات را در سمت چپ و راست یک نقطه‌ی ثابت در وسط صفحه ارائه دادند. این تحریکات از لحاظ مکانی با کلیدهایی که شرکت‌کنندگان برای طبقه‌بندی حروف و اعداد باید فشار می‌دادند، مطابقت داشت.

تحریکات ارائه شده در سمت چپ نقطه‌ی ثابت، با کلیدهای Y و X از صفحه کلید QWERTZ  و تحریکات سمت راست نقطه‌ی ثابت با کلیدهای N و M طبقه‌بندی می‌شدند.

در سری آزمایش‌های چند کاره‌ی هم‌زمان، محققان تحریکات را به صورت هم‌زمان ارائه می‌دادند؛ در حالیکه در سری آزمایش‌های چند کاره‌ی پی در پی، تحریکات را به صورت متناوب ارائه می‌دادند.

در حین آزمایش‌ها، محققان زمان واکنش و دقت کار شرکت‌کنندگان را اندازه گرفتند.

نتایج آزمایش‌ها نشان داد که عملکرد چند کاره از لحاظ زمان واکنش و دقت کار در مردان و زنان مشابه است. هزینه‌ی عملکرد چند کاره بر روی این دو فاکتور، در بین مردان و زنان چشمگیر و قابل مقایسه بود.

به علاوه، در طی سه فرآیند شناختی اساسی -به روز رسانی حافظه کاری، مشغول شدن به کار و قطع آن و مهار کار- زنان و مردان هنگام تلاش برای انجام عملکرد چند کاره، به طور مساوی خوب یا به طور مساوی بد عمل کردند.

یافته‌های کنونی به شدت نشان می‌دهد که هیچ تفاوت جنسیتی قابل توجهی در عملکرد چند کاره در طی نمونه‌های تعویض کار و کارهای دوگانه وجود ندارد.

Patricia Hirsch
مهدیه نوروزی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *