انتشار این مقاله


تبدیل چربی‌های سفید به چربی قهوه‌ای

یک راه ارتباطی در سلول‌های چربی می‌تواند درمان بهتری برای چاقی به وجود بیاورد سلول‌های چربی عادی، خودشان را مولکول‌های چربی پر می‌کنند تا انرژی را ذخیره کنند، و ذخیره بیش از حد آن‌ها منجر به چاقی و مشلات مربوط به آن، مانند دیابت می‌شود. سلول‌های قهوه‌ای که در کودکان به وفور وجود دارند اما […]

یک راه ارتباطی در سلول‌های چربی می‌تواند درمان بهتری برای چاقی به وجود بیاورد

سلول‌های چربی عادی، خودشان را مولکول‌های چربی پر می‌کنند تا انرژی را ذخیره کنند، و ذخیره بیش از حد آن‌ها منجر به چاقی و مشلات مربوط به آن، مانند دیابت می‌شود. سلول‌های قهوه‌ای که در کودکان به وفور وجود دارند اما در بزرگسالان کمتر می‌باشند، دقیقا عکس این کار را انجام می‌دهند. آن‌ها چربی‌ها را می‌سورانند تا گرما تولید کنند. راه ارتباطی جدیدی کشف شده که چربی سفید را به چربی قهوه‌ای تبدیل می‌نماید. می‌توان با اعمال داروهایی این مسیر را تحریک و از چاقی جلوگیری کرد.

fat-cells_1024

این مسیر معمولا در سلول‌های سفید با پروتئینی به نام FLCN سرکوب می‌شود. این پروتئین با همکاری مجموعه پروتئین‌هایی به نام mTOR عملکرد خود را انجام می‌دهند. این مجموعه نیز با جلوگیری از ورود پروتئینی به نام TFE3 به هسته سلول از این تبدیل جلوگیری می‌کنند.

محققین نشان داند که حذف FLCN منجر به قهوه‌ای شدن سلول‌های سفید با ساخت میتوکندری‌های بیشتر می‌شود. تغییر در ساختار سلول، گنجایش بیشتر مصرف اکسیژن میتوکندری، و الگوی بیان ژنی آن موجب قهوه‌ای شدن سلول می‌شود.

محققین همچنین نشان دادند با بیان بیش از حد PGC-18 نیز این تغییر رخ می‌دهد. داروهایی که بتوانند بیان آن را افزایش دهند می‌توانند در درمان چاقی یا جلوگیری از دیابت مورد استفاده قرار بگیرند.

Avatar


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *