دکتر مجازی - یاسمین کاهنی

راه‌های کاهش تپش قلب

ضربان قلب به طور معمول چند ثانیه طول می‌کشد و در این صورت نگران کننده نیست اما اگر بیش از چند ثانیه تپش قلب دارید بایستی توسط پزشک ویزیت شوید.