انتشار این مقاله


به طور کلی زمان صرف شده در شبکه‌های اجتماعی با اضطراب و افسردگی نوجوانان ارتباطی ندارد!

از سال ۲۰۱۲ میزان زمانی که نوجوانان درسایت‌های شبکه‌های اجتماعی صرف میکنند ۵/۶۲ درصد افزایش یافته است و همچنان در حال افزایش است. فقط سال قبل، زمانی که به طور میانگین توسط نوجوانان در رسانه‌های/شبکه‌های اجتماعی صرف می شود ۶/۲ ساعت در روز تخمین زده می شود. منتقدان ادعا دارند که صرف کردن مدت زمان بیشتردر مقابل کامپیوتر و تجهیزات هوشمند باعث افزایش افسردگی و اضطراب در نوجوانان می شود.

از سال ۲۰۱۲ میزان زمانی که نوجوانان درسایت‌های شبکه‌های اجتماعی صرف میکنند ۵/۶۲ درصد افزایش یافته است و همچنان در حال افزایش است. فقط سال قبل، زمانی که به طور میانگین  توسط نوجوانان در رسانه‌های/شبکه‌های اجتماعی صرف می شود ۶/۲ ساعت در روز تخمین زده می شود. منتقدان ادعا دارند که صرف کردن مدت زمان بیشتردر مقابل کامپیوتر و تجهیزات هوشمند باعث افزایش افسردگی و اضطراب در نوجوانان می شود.

با اینحال، پژوهش جدیدی که توسط Sarah Coyne، استاد زندگی خانوادگی در دانشگاه Brigham Young هدایت شد، به این نتیجه دست یافت که مقدار زمان صرف شده در رسانه‌ها یا شبکه های اجتماعی بطور مستقیم افسردگی و اضطراب را در نوجوانان افزایش نمیدهد.

 در این خصوص  Coyne اذعان می کند: ” ما هشت سال را به تلاش برای فهم واقعی رابطه میان زمان صرف شده در رسانه‌های/شبکه‎های اجتماعی و افسردگی نوجوانان درحال رشد صرف نمودیم. اگر آنها زمان صرف شده در رسانه‌های اجتماعی‌ را افزایش می دادند، آیا این کار باعث افسردگی بیشتر آنها می شد؟ همچنین، اگر آنها زمان صرف شده دررسانه‌های اجتماعی‌ را کاهش می دادند، آیا آنها کمتر افسرده می شدند؟ پاسخ منفی است. ما دریافتیم که زمان صرف شده در رسانه‌های اجتماعی/شبکه‌ها آن چیزی نبود که اضطراب و افسردگی را تحت تاثیر قرار میداد.”

مشکل در سلامت روانی سندرم چند فرآیندی است که به احتمال زیاد هیچ عامل استرس‌زایی به تنهایی باعث افسردگی و اضطراب نمی‌شود. این مطالعه نشان میدهد که صرفا میزان زمان صرف شده دررسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی منجر به افزایش افسردگی و اضطراب در میان نوجوانان نمی شود.

این محقق می افزاید:” تنها میزان زمان صرف شده در شبکه‌های اجتماعی نیست که برای اکثر نوجوانان حائز اهمیت است. برای مثال، دو نوجوان میتوانند از رسانه‌های اجتماعی به میزان  زمان دقیقا مساوی استفاده نمایند، اما ممکن است دارای برون‌دادهای بسیار متفاوتی به خاطر طریق و روشی باشد که ازآنها استفاده می‌کنند.”

هدف این مطالعه کمک به جامعه به‌عنوان یک حرکت کلی ورای بحث زمان قرارگیری در مقابل کامپیوتر یا تجهیزات هوشمند امروزی است و درعوض آزمودن و بررسی زمینه و محتوی موجود در استفاده از رسانه‌های/شبکه‌های اجتماعی است.

Coyne دارای سه پیشنهاد برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی به روش های سالم‌تر است:

  • بجای یک کاربر منفعل بودن کاربر فعالی باش. بجای فقط  گشتن و صرف وقت در رسانه‌های اجتماعی، بطور فعال نظر بده، پست آپلود کن و دیگر محتوی‌ها را لایک بکن.
  • استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را حداقل یک ساعت قبل از خواب محدود کن. داشتن خواب کافی یکی از عوامل مهم حفاظت کننده سلامت روان است.
  • با هدف باش و در وهله اول به انگیزه‌هایت برای درگیر شدن با رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظری بینداز.

در این خصوص Coyne اضافه می کند:” اگر شما بطور خاص و با قصد به جستجوی اطلاعات برای محتوی یا ارتباط با دیگران از رسانه های اجتماعی استفاده کنید، این میتواند تاثیر مثبت‌تری نسبت به وارد شدن به رسانه‌های اجتماعی صرفا بخاطر اینکه شما حوصله‌تان سررفته است داشته باشد.”

در یک تلاش برای فهم سلامت روانی نوجوانان و استفاده آنها از رسانه‌های اجتماعی‌، محققان با ۵۰۰ نوجوان ۱۳ تا ۲۰ ساله که پرسشنامه‌‌های سالانه را درطول یک دوره هشت ساله تکمیل نموده بودند کار کردند. استفاده از رسانه‌های اجتماعی با استفاده از پرسش از شرکت‌کنندگان راجع به میزان زمان استفاده آنها در یک روز متعارف و معمولی اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری میزان افسردگی و اضطراب، شرکت‌کنندگان به سوالات با مقیاس‌های متفاوتی برای نشان دادن علائم افسردگی و سطوح اضطراب پاسخ دادند. سپس این نتایج به صورت انفرادی برای پی بردن به اینکه آیا همبستگی قوی میان دو متغیر مطرح وجود دارد یا نه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

در سن ۱۳ سالگی، نوجوانان میانگین استفاده از رسانه‌های اجتماعی را از ۳۱-۶۰ دقیقه در روز گزارش نمودند. این سطوح میانگین بطور پیوسته با افزایش سن افزایش یافت و در نوجوانی به بیش از دو ساعت در روز رسید. این افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث پش بینی وضعیت سلامت روانی آتی نبود. یعنی افزایش میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی فراتر از میزان متعارف توسط نوجوانان، عامل مناسبی برای پیش بینی میزان افسردگی یا اضطراب آنها در سال بعد نمی باشد. 

علی مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید