انتشار این مقاله


استفاده طولانی مدت ازاستروژن پس از یائسگی و آسیب‌های آن

درمان طولانی مدت با استروژن پس از یائسگی احتمال آسیب  کلیوی را افزایش می دهد. عملکرد غیرطبیعی کلیه ها سلامتی بانوان راتحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقات جدید منتشر شده در مجله American journal of renal physiology نشان می دهد که علائم آسیب کلیوی در یک نمونه موش یائسه مطابق با مدت زمان درمان با […]

درمان طولانی مدت با استروژن پس از یائسگی احتمال آسیب  کلیوی را افزایش می دهد.

عملکرد غیرطبیعی کلیه ها سلامتی بانوان راتحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقات جدید منتشر شده در مجله American journal of renal physiology نشان می دهد که علائم آسیب کلیوی در یک نمونه موش یائسه مطابق با مدت زمان درمان با استروژن افزایش می یابد.

آسیب های کلیوی از اثرات مخرب فشار خون بالا در رگ ها می باشد. احتمالا استروژن باعث محافظت بدن در برابر فشار خون بالا می شود زیرا تعداد کمی از بانوان غیر یائسه نسبت به آقایان هم سن خود فشار خون بالا دارند، اما پس از یائسگی این مسئله دیگر صحت ندارد. محققان دانشگاه Tulane در New Orleans  گونه ای از موش ها که تفاوت های  فشار خون یک جنس را که با جنس دیگر در انسان دیده می شود را تقلید می کنند مطالعه کردند تا اثرات منفی درمان طولانی مدت با هورمون را بر کلیه ها ببینند.

این تیم تحقیقاتی سه گروه از موش های میانسال بدون تخمدان را که محیط کم استروژن یائسگی را شبیه سازی می کند را مطالعه کردند.به گروه اول به صورت کوتاه مدت و به گروه دوم به صورت بلند مدت رژیم استروژن دادند.گروه سوم نیز به عنوان گروه کنترل مدنظر قرار گرفته شد و هورمون دریافت نکرد.

محققان متوجه شدند که پس از درمان هورمونی، لوله های ریزی که ادرار را جمع آوری و تولید می کنند درگروهی که به صورت طولانی مدت هورمون دریافت کرده بودند نسبت به گروهی که به صورت کوتاه مدت هورمون دریافت کرده بودند آسیب بیشتری دیده اند.میزان تصفیه خون توسط کلیه ها کاهش یافت و میزان کراتینین و پروتئین ادرار (ازنشانه های معیوب بودن عملکرد کلیه) در موش هایی که به صورت طولانی مدت استروژن دریافت کردند افزایش یافت و این گروه آسیب کلیوی بیشتری نسبت دیگر گروه از خود نشان دادند.

یافته های محققان اظهار دارد که دوره ی درمان با هورمون ممکن است فاکتور مهمی در سلامت کلیه بانوان سالخورده و یائسه باشد مخصوصا در افرادی که از قبل دارای آسیب کلیوی بودند.

ثمین علی حسینی