انتشار این مقاله


آمار خودکشی با هروئین!

ماده ای مخدر بنام هروئین در خودکشی بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش چشم گیری داشته است. به طوری که ۱۹ % از خود کشی ها در آمریکا مربوط به اوور دوز با هروئین است. فنتانیل(Fyntanil)، که نام خیابانی هروئین است، بیشتر از نام دارویی اش معروف شده است. در طول بررسی پنج ساله […]

ماده ای مخدر بنام هروئین در خودکشی بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش چشم گیری داشته است. به طوری که ۱۹ % از خود کشی ها در آمریکا مربوط به اوور دوز با هروئین است. فنتانیل(Fyntanil)، که نام خیابانی هروئین است، بیشتر از نام دارویی اش معروف شده است. در طول بررسی پنج ساله توسط مرکز بهداشت و سلامت، از زمانی که خودکشی با متادون از رونق افتاد، اوور دوز با هروئین به مقدار ۲۰% بیشتر از سایر مواد است.

dashboard_1

با بررسی پرونده های خودکشی، متوجه می شویم که آمار خود کشی با اوور دوز از سال ۲۰۱۰ به بعد، از ۳۸۳۲۹ نفر به ۴۷۰۵۵ سالانه افزایش یافته است. البته در بعضی از این پرونده ها نام دارو ذکر نشده بود. بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت و سلامت، در بعضی از پرونده ها اووردوز با هروئین مطرح بودند ولی به طور یقین به مرگ منتهی نشدند.

ماریا معمارزاده


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید