انتشار این مقاله


ارتباط سردرد و رژیم غذایی

سردرد های شدید می توانند سبب ناتوانی انسان شوند ولی مطالعات جدید نشان داده اند که رژیم غذایی با کربوهیدرات کم می تواند از سردرد های شدیدی که همراه با غذا به وجود می آیند جلوگیری کند. محققان در ایتالیا ،به داوطلبان رژیم غذایی با چربی زیاد و قند کم(رژیم غذایی کتوژنیک) تجویز کردند که […]

سردرد های شدید می توانند سبب ناتوانی انسان شوند ولی مطالعات جدید نشان داده اند که رژیم غذایی با کربوهیدرات کم می تواند از سردرد های شدیدی که همراه با غذا به وجود می آیند جلوگیری کند.

محققان در ایتالیا ،به داوطلبان رژیم غذایی با چربی زیاد و قند کم(رژیم غذایی کتوژنیک) تجویز کردند که بدن را مجبور به سوزاندن بیشتر چربی ها نسبت به قند ها می کند و مشاهده کردند که میزان این سردردها در ماه اول به میزان قابل توجهی کاهش یافتند.

با کاهش کربوهیدرات ها ، بدن مجبور به استفاده از کتون های خود به عنوان سوخت می شود ؛ و دانشمندان معتقدند که علت این کاهش درمیگرن این است که،متابولیسم مولکول های محلول در آب نسبت به گلوکز گرمای کمتری تولید می کند.

Cherubino di Lorenzoرییس محققان از دانشگاه رم به Danielle Bengsch گفت “فرضیه ما این است که ترکیب کتون های بدن و پاسخ گلوکزی که تغییر یافته می تواند منجر به اثرات درمانی قابل توجه در بیمارانی که بررسی کردیم شود.”

۹۶ نفر خانوم در تحقیقات ما شرکت کردن که همه ی آن ها از میگرن رنج می بردند و به دنبال راهی برای کاهش وزن بودند .از این تعداد ۴۵ نفرشان برای یک ماه رژیم غذایی با کالری کم و کتوژنیک در پیش گرفتند و سپس این رژیم را به رژیم کم کالری معمولی تغییر داند و مابقی خانوم ها در کل زمان آزمایش رژیم غذایی استاندار با کالری کم را در پیش گرفتند .

هر دو گروه کاهش در تکرار میگرن های خود مشاهده کردند اما این کاهش در آن هایی که رژیم غذایی کتوژنیک داشتند بیشتر بود .وقتی که آن ها رژیم غذایی خود را به رژیم غذایی استاندارد کم کالری تغییر دادن میزان میگرن آن ها افزایش یافت ،اگرچه نسبت به به قبل از این آزماش به طور کلی کاهش یافته بود.

پس از فقط یک ماه ، آن هایی که رژیم غذایی کتوژنیک داشتند به طور میانگین ۰.۹۱ روز در ماه در مقایسه با قبل از درمان که ۵.۱۱ روز در ماه بود دچار میگرن شده بودند.همچنین پس از آزمایش حمله ها کمتر اتفاق افتادند و کوتاه تر شدند.

ارژیم غذایی کتوژنیک ،جدید نیست بلکه در گذشته برای درمان صرع در کودکان و کاهش وزن به کاربرده می شد. Di Lorenzo و تیمش زمانی متوجه اثر این رژیم غذایی در کاهش میگرن شدند که در آزمایشی دیگر متوجه کاهش سردرد ها در دوخواهر دوقلو شدند.

علاوه بر تغییر پروسه تولید سوخت بدن ،رژیم غذایی کتوژنیک بدن را مجبور میکند تا به صورت پر بازده تر و با فشار اکسیداتیو کمتری روی سلول و تولید رادیکال های آزاد کمتری، کار کند.این رژیم غذایی همچنین  sterile inflammationرا که نوع خاصی از inflammation مرتبط به میگرن هست را کاهش می دهد.

متخصصان معتقدند که این رژیم غذایی بدن را به یک حالت گرسنگی ملایم می برد که و بدن را مجبور به استفاده از ذخایر خود می کند،این بدین معناست که اجزه دسترسی با سرعت بیشتر به چربی های بدن را می دهد و دارای تعدادی اثر جانبی مانند خستگی و حالت تهوع می باشد.

با وجود ارتباط بین کتون های بدن وکاهش میگرن ،که در این مطالعات کشف شد محققان معتقدند که تحقیقات بیشتری نیاز است تا فاکتورهایی که در واکنش های شیمیایی مربوط به رژیم غذایی دخیل هستند به طور کامل یافت شوند .

محققان در در European Journal of Neurology بیان کردند که “ما فرضیه ای مبنی بر این که چندین مکانیسم ممکن است در عملکرد کلینیکی و نوروفیزیولوژی رژیم غذایی کتوژنیک نقش داشته باشند،داریم.”

“البته ما برای مطالعات و پژوهش های بیشتر صبر می کنیم ،زیرا که هر گونه گشایشی در این موضوع می تواند به میلیون ها نفری که از میگرن رنج می برند کمک کند و برای کسانی که از میگرن ناشی از اضافه وزن رنج می برند ،خیلی با ارزش باشد.”

 

ثمین علی حسینی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *