انتشار این مقاله


مسير درمانى جديدى براى بيماران افسرده كشف گرديد

محققان يك كشف فراگير جهت درمان افسردگى انجام دادند. اين كشف اطلاعات مولكولى جديدى را مشخص مى كند كه مغز چگونه افسردگى و اضطراب را تنظيم مى كند. در اين تحقيق آنها يك مولكول جديدى را كه اضطراب و افسردگى را در حيوانى جونده كاهش مى داد، ارائه دادند. اين مطالعه با رهبرى Eleanor Coffey، يك […]

محققان يك كشف فراگير جهت درمان افسردگى انجام دادند.

اين كشف اطلاعات مولكولى جديدى را مشخص مى كند كه مغز چگونه افسردگى و اضطراب را تنظيم مى كند. در اين تحقيق آنها يك مولكول جديدى را كه اضطراب و افسردگى را در حيوانى جونده كاهش مى داد، ارائه دادند.
اين مطالعه با رهبرى Eleanor Coffey، يك محقق در دانشگاه Åbo Akademi فنلاند، انجام گرفت كه در مجله nature چاپ گرديد.
محققان دريافتند كه يك مولكولى به نام JNK زمانى كه فعال باشد، ساخت نورون هاى جديد را در هيپوكمپ مهار مى كند، هيپو كمپ محلى است كه احساسات و يادگيرى فرد را كنترل مى كند. آنها فقط با مهار اين پروتئين JNK موفق شدند علايم كاهش افسردگى را در موش مورد مطالعه مشاهده كنند.

اين مطالعه ديد جديدى را فراروى دانشمندان باز كرد كه مغز چگونه مى تواند با اين مولكول، احساسات فرد را كنترل كند و همچنين يك مسير جديدى را جهت درمان به سوى محققان علوم دارويى باز كرد.
افسردگى و اضطراب يك اختلال با شيوع بسيار بالا مى باشد كه يكى از علل ناتوانى هايى است كه امروزه در جهان شاهدش هستيم. اين يافته ها براى بيماران افسرده اى كه به درمان فعلى دارويى مقاوم هستند، مى تواند اميد بخش باشد.

IMG_2379
محققان از ابزاى هاى ويروسى جهت موقعيت يابى محل فعاليت مهار كننده JNK استفاده كردند. آنها مشاهده كردند محل فعاليت اين مهار كننده در نورون هاى تازه مولود هيپوكمپ مى باشد.
نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *