انتشار این مقاله


کنترل احساسات؛ کلیدی که بسیاری از آن بی‌خبرند!

کنترل بهتر احساسات با سطح پایین افسردگی و استرس مرتبط است.

کنترل بهتر احساسات با سطح پایین افسردگی و استرس مرتبط است.


تحقیقات جدید نشان می‌دهند که کلید اصلی کنترل احساسات، نشان دادن انعطاف است؛ افرادی که سطح پایین‌تری از افسردگی و استرس را تجربه می‌کنند، استراتژی‌های بهتری برای فهم موقعیتی که در آن قرار دارند و به تبع آن، تصمیم‌گیری در رابطه با نشان دادن یا ندادن و چگونگی نشان دادن احساسات خود دارند.
دکتر پیتر کوال ۱، از پژوهشگران این مجموعه، می‌گوید:

نتایج تحقیقات ما نشان از وجود یک استراتژی کلی برای کنترل احساسات دارد که با توجه به آن‌چه تا کنون تصور می‌شد، می‌تواند بسیار وسوسه‌کننده باشد. روشی که به وسیله‌ی آن بتوان، صرف نظر از موقعیت، احساسات را کنترل کند ممکن است همواره نتایج مثبتی در پی نداشته باشد. با این‌حال، بدون شک بهترین شیوه، بروز به‌جا و درست احساسات است.

به منظور دستیابی به این نتایج، از گروهی از افراد خواسته شد که به مدت یک هفته، انواع احساساتی که تجربه می‌کنند و قدرت خود در کنترل آن‌ها را ثبت کنند.
افرادی که از سلامت روان بالاتری برخوردار می‌بودند، استراتژی‌های گوناگونی را با توجه به میزان کنترل خود روی احساساتشان اتخاذ می‌کردند؛ بدین معنا که در صورت مواجهه با شرایطی که قدرت تغییر آن‌را نداشتند، موقعیت را دوباره می‌سنجیدند و از زاویه‌ی دیگری به آن می‌نگریستند. اما زماانی که قدرت تغییر اوضاع را داشتند، از این‌که به نحو دیگری به موضوع بنگرند خودداری می‌کردند.

چرا زمانی که قدرت تغییر اوضاع را داریم، از زاویه‌ی دیگر به موضوع نگریستن بد است؟ چون مانع عمل کردن ما در جهت تغییر اوضاع می‌شود.

بنابراین، زمانی که قدرت تغییر دادن شرایط را داریم، بهتر است در جهت تغییر دادن آن برآییم و از احساسات خود برای افزایش انگیزه استفاده کنیم تا این‌که احساسات خود را درباره‌ی آن تغییر دهیم. اما در صورتی که به هیچ عنوان نمی‌توانیم اوضاع را تغییر دهیم، بهتر است احساسمان را درباره‌ی آن تغییر دهیم.
نتایج این پژوهش در مجله‌ی Psychological Science منتشر شده‌است.


پی‌نوشت

۱ Peter Koval

فاطمه طهماسبی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید