انتشار این مقاله


قرص‌های ضدبارداری و عادت ماهانه

آیا می‌توان از قرص‌های ضدبارداری برای ایجاد تاخیر در عادت ماهانه استفاده کرد؟

آیا می‌توان از قرص‌های ضدبارداری برای ایجاد تاخیر در عادت ماهانه استفاده کرد؟

بله. در گذشته، بستۀ قرص‌های ضد‌بارداری شامل ۲۱ روز قرص هورمون فعال و هفت روز قرص دارونما (Placebo) بودند و در دوران مصرف قرص‌های دارونما، شخص به روال همیشه، خون‌ریزی قاعدگی را تجربه می‌کرد.

امروزه، گزینه‌های زیادی پیش روی زنان قرار دارند؛ از برنامه‌ (رژیم)هایی با ۲۴ روز قرص‌های فعال و چهار روز قرص دارونما، تا برنامه‌هایی که صرفاً دارای قرص‌های فعال هستند.

برخی برنامه‌های فزون‌دوره (Extended-cycle) یا سیکل طولانی، حاوی قرص‌های هورمون فعال برای هر روز به مدت سه ماه و یک هفته دارونما (مانند ®Seasonale) یا قرص استروژنی با دوز کم (مانند ®Seasoniqueو ®LoSeasonique) هستند و شخص در این یک هفته، خون‌ریزی قاعدگی را تجربه خواهد کرد. در برنامه‌های طولانی‌مدت جدیدتر، مصرف قرص‌های فعال به طور مداوم و برای یک سال در نظر کرفته می‌شود و می‌تواند تمام خون‌ریزی‌های قاعدگی را متوقف کند.

در گذشته، بستۀ قرص‌های ضد‌بارداری شامل ۲۱ روز قرص هورمون فعال و هفت روز قرص دارونما (Placebo) بودند| ©Healthline

برنامه‌های سیکل طولانی یا مداوم، مزایای بالقوه متعددی دارند. این برنامه‌ها مانع تغییرات هورمونی می‌شوند. در حقیقت، تغییرات هورمونی عامل خونریزی، گرفتگی، سردرد و سایر ناراحتی‌های مرتبط با عادت ماهانه هستند. این برنامه‌ها می‌توانند رویارویی با وقایع یا سفرهای مهم مفید باشند. خانم‌هایی که کم‌بود آهن ناشی از خون‌ریزی شدید دوران قاعدگی را تجربه می‌کنند، می‌تواند با استفاده از این برنامه‌های سیکل طولانی، خون‌ریزی و احتمال کم‌بود آهن را کاهش دهند.

خون‌ریزی و لکه‌بینی غیرطبیعی اغلب طی چند ماه اول استفاده از این برنامه‌ها رخ می‌دهند و معمولاً با گذشت زمان متوقف می‌شوند، اما در برخی از خانم‌ها، پس از استفاده از قرص‌ها هم‎چنان ادامه می‌یابند.

محمد‌سالار حسینی