دکتر مجازی - زهرا جوادپور ابراهیمی

دانشمندان به هشت پا قرص اکس دادند و اتفاق عجیبی افتاد!

مطالعه جدید نشان می‌دهد انسان‌ها ممکن است وجه شباهت‌های زیادی با هشت پایان داشته باشند. از جمله این شباهت‌ها به نظر می‌رسد که هر دو به یک روش مشابه و همسان به یک دارو روانگردان پاسخ دهید.

تصفیه‌کننده‌های هوا می‌توانند رشد جنین را افزایش دهند

تحقیقات نشان می‌دهد که تصفیه‌کننده‌های هوا می‌توانند رشد جنین را افزایش دهند. مطالعه‌ جدید صورت گرفته توسط محققان علوم بهداشتی SFU، پرابجت بارن و رایان آلن اشکار کرده است که در صورت استفاده زنان باردار از دستگاه تصفیه هوا قابل…