دکتر مجازی - زهرا جوادپور ابراهیمی

چگونه به طور طبیعی و سریع وزن کم کنیم

در حال حاضر رژیم‌های بی‌پایانی از مکمل‌ها و جایگزین‌های غذایی وجود دارند. این برنامه‌ها ادعایی برای اطمینان از کاهش سریع وزن می‌باشند. ولی اغلب هیچ شواهد علمی صحیحی ندارند. با این حال، برخی از استراتژی‌های حمایت شده توسط علم وجود…

انسان‌های ماقبل تاریخ احتمالاً روی مغز گاو عمل جراحی انجام داده‌اند

مطالعه جدیدی به تجزیه و تحلیل یک سوراخ بسیار مشخص در جمجمه یک گاو ۵۰۰۰ ساله (یا بیشتر) پرداخته است. این موضوع نشان می‌دهد که انسان‌ها مهارت‌های خود را بر روی حیوانات امتحان کرده‌اند.