انتشار این مقاله


بررسی خورشیدگرفتگی‌های پیش‌رو

تقریبا هر شش ماه یک‌بار یک خورشیدگرفتگی، برخی از مناطق کرۀ زمین را تاریک می‌کند.

تقریبا هر شش ماه یک‌بار یک خورشیدگرفتگی، برخی از مناطق کرۀ زمین را تاریک می‌کند. هیجان و اشتیاق برای خورشیدگرفتگی کامل ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) بسیار بالاست؛ تاریکی کاملی که در سراسر ایالات متحده، از اورگان تا کارولینای جنوبی، پخش خواهدشد. اگر قادر به دیدن این خورشیدگرفتگی نیستید، ناامید نشوید، چراکه ممکن است گرفتگی دیگری به‌زودی نزدیکتان شود (نقشۀ کامل را در این لینک مشاهده کنید) و تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند (نمودارهای لینک مذکور را بررسی کنید). هرچه باشد، این رویداد نمایش دراماتیکی است که ارزش تجربه کردن را دارد. –مارک فیشتی (Mark Fischetti)

در ۱۵۰ سال آینده سه خورشیدگرفتگی کامل (کلی) و دو خورشیدگرفتگی حلقوی در آسمان ایران قابل‌رویت خواهندبود.

کسوف مرکزی زمانی ایجاد می‌شود که ماه، نمای خورشید از زمین را به‌طور کامل پوشش دهد و شامل سه نوع کلی است: خورشیدگرفتگی زمانی کامل (کلی) است که ماه به قدر کافی به زمین نزدیک است و نمای خورشید را به‌طور کامل می‌پوشاند. با بیشتر شدن فاصلۀ ماه از زمین، تنها قسمت مرکزی خورشید پوشیده‌شده و خورشیدگرفتگی حلقوی مشاهده می‌شود. خورشیدگرفتگی ترکیبی نتیجۀ تغییر فاصلۀ زمین تا خورشید در طول واقعه است.

خورشیدگرفتگی کامل نوار نازکی از تاریکی مطلق را در سطح زمین ایجاد می‌کند که ضخامت آن رابطه‌ای عکس با فاصله از ماه دارد. در خورشیدگرفتگی جزئی، ماه تنها قسمتی از نمای خورشید را می‌پوشاند.

محمد‌سالار حسینی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید