انتشار این مقاله


نسبت طول انگشتان با قدرت عضلانی

مهارت ورزشی می‌تواند به طول انگشتان شما ربط داشته باشد.

پژوهش صورت گرفته روی یک پدر و پسر نشان می‌دهد که مهارت ورزشی می‌تواند به طول انگشتان ارتباط داشته باشد. گرانت تامکینسون، پروفسور علم حرکات بدن (Kiesiology) و آموزش سلامت عمومی، و پسرش پژوهشی در این رابطه انجام داده‌اند.

مقاله ی “نسبت انگشت (۲D :4D) و قدرت عضلانی در پسران نوجوان” که به تازگی در ژورنال Early Human Development منتشر شده است ارتباط احتمالی اختلاف طول انگشت حلقه و انگشت اشاره را با قدرت عضلانی نشان می‌دهد.


مقاله‌ی مرتبط: ورزشکاران مرد با رتبه‌ی جهانی بالاتر، خوش‌قیافه‌ترند


آن‌ها دریافتند که نسبت طول انگشت اشاره به طول انگشت چهارم یا همان انگشت حلقه (این نسبت، نسبت انگشت و یا Digit Ratio نام دارد) بطور مطلوبی به قدرت عضلانی در پسران بستگی دارد. به انگشتان خود نگاه کنید. انگشت اشاره شما بلندتر است یا انگشت حلقه؟

انگشت حلقه در مردان به طور معمول بلندتر از انگشت اشاره است در حالی که در زنان طول آن‌ها تقربا با هم برابر است. تامکینسون توضیح می‌دهد:

بعضی شواهد غیرمستقیم حاکی از آن است که نسبت طول انگشتان در طی رشد جنینی توسط هورمون تستوسترون تعیین می‌شود. هر چه جنین تستوسترون بیشتری بسازد انگشت حلقه بلندتر شده و نسبت انگشت کاهش می‌یابد.


مقاله‌ی مرتبط: طول انگشت شما ميزان قواى ذهنى شما را در ورزش پيش بينى مى‌كند


تستوسترون یک هورمون استروئیدی طبیعی است که باعث افزایش کارایی در معیارهای ورزشی و قهرمانی و تناسب اندام می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد که پسران با نسبت انگشت (DR) کم، صرف نظر از سن و اندازه هیکل، قدرت دست به یقه‌ی بیشتری دارند. از آن‌جا که قدرت عضلانی در موفقیت در بسیاری از ورزش های جوانی و رویداد های ورزشی مهم است، یافته‌‎ها حاکی از آن است که نسبت انگشت می‌تواند در بسیاری از ورزش‌هایی که نیازمند قدرت زیاد هستند؛ کارایی این قبیل فعالیت‌ها را پیش‌بینی کند.

قدرت عضلانی همچنین معرف خوبی از سلامتی است و آن‌هایی که نسبت انگشت پایینی دارند احتمالا از سلامت عمومی بهتری هم برخوردارند. همچنین یکی از شاگردان فارغ‌التحصیل شدۀ تامکینسون، ماکیلا دیر، پی برده است که زنان با نسبت انگشت پایین بازیکنان بهتری در بسکتبال هستند.

پریا سراجی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید