دکتر مجازی - پریا سراجی

تاثیر رژیم غذایی در میگرن

میگرن‌های شدید می‌توانند ناتوان‌کننده باشند، اما مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که رژیم غذایی با کربوهیدرات کم می‌تواند راه‌حل مناسبی جهت پیشگیری از سردرد‌های شدید میگرنی باشد.