انتشار این مقاله


دوگانه‌شدن ژن و سیرتکاملی تفاوت‌‌‌های فنوتیپی در جامعه‌ی حشرات

دوگانه شدن ژن فرآیند تکاملی مهمی است که گمان زده می‌شود سیر تکاملی تفاوت‌های فنوتبپی را تسهیل می‌کند.

دوگانه شدن ژن فرآیند تکاملی مهمی است که گمان زده می‌شود سیر تکاملی تفاوت‌های فنوتبپی را تسهیل می‌کند. دانشمندان این موضوع را بررسی کرده اند که آیا دوگانه‌شدن ژن با سیر ایجاد تفاوت‌های فنوتیپی در جامعه‌ی حشرات بیشتر اجتماعی، مثل زنبورعسل‌های Apis mellifera مرتبط است یا خیر. براساس حدس آنها فراوانی ژنتیکی ناشی از دوگانه‌شدن ژن می‌تواند ایجاد فنوتیپ‌های اجتماعی و جنسیتی مرتبط با جوامع پیشرفته را بهبود بخشد.


مقاله مرتبط: تکامل؛ سرعت بیشتر در بازه‌ی زمانی کوچک‌تر؟


همچنین  همبستگی مثبتی بین جمع‌گرایی و میزان دوگانه‌شدن ژن  در میان جمعیت Apoidea نشان می‌دهد دوگانه‌شدن ژن ممکن است با جمع‌گرایی مرتبط باشد و نیز بین ژن‌هایی که فنوتیپ‌های مختلف Apis mellifera بیان بی‌طرفی داشتند، ژن‌های دوگانه بیش از آنچه انتظار می‌رفت، نسبت به ژن‌های یگانه یافت شدند. علاوه‌براین، ژن‌های دوگانه شده سطح بالاتری از  بیان کلاسست بی‌قاعده، بیان جنسیتی غلط، بیان بیگانه رفتار و بیان عصبی بافتی در مقایسه با ؤن‌های یگانه دارند.

همانطور که انتظار می‌رفت، دوگانه‌شدن ژن، تفاوت‌های زنتیکی را تسهیل می‌کند. همچنین پی بردیه شد که ژن‌های دوگانه شده در ژنوم Apis mellifera طی فرآیند حفاظت، غیرفعال سازی و تمایز و ویژه‌گری نگهداری شدند ولی در طی فرآیند زیرسازی این اتفاق نیافتاد. به طورکلی، نتیجه به این صورت است که احتمالا دوگانه شدن ژن، سیر تدریجی تفاوت‌های اجتماعی و جنسیتی را نیز تسهیل کرده است. بنابراین، این تحقیق از این ایده که دوگانه‌شدن ژن به گونه‌ها اجازه داده‌است که یک سیر تکاملی از افزایش میزان تفاوت‌های فنوتیپی ایجاد کنند، حمایت می‌کند.

نارون دادخواه


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *