انتشار این مقاله


امکان مذکر شدن بدون وجود کروموزوم Y

پژوهشگران دانشگاه هوکایدو ژاپن در تازه ترین تحقیقات خود به این موضوع پی بردند که نشانه‌های اصلی تعیین جنسیت مردانه حتی در پستانداران فاقد این کروموزوم نیز دیده می شود. به گزارش دکتر مجازی و به نقل از ایسنا، با وجود ثابت شدن نقش کروموزوم Y در بروز صفات جنس مذکر، با این حال محققان […]

پژوهشگران دانشگاه هوکایدو ژاپن در تازه ترین تحقیقات خود به این موضوع پی بردند که نشانه‌های اصلی تعیین جنسیت مردانه حتی در پستانداران فاقد این کروموزوم نیز دیده می شود.
به گزارش دکتر مجازی و به نقل از ایسنا، با وجود ثابت شدن نقش کروموزوم Y در بروز صفات جنس مذکر، با این حال محققان این دانشکده با پردازش اطلاعات به دست آمده از تحقیق روی یک نوع موش خاردار با نام علمی Tokudaia osimensis به این نتیجه رسیدند که با وجود نبود کروموزوم Y در جنس نر این گونه باز هم صفاتی که نشان دهنده مذکر بودن آن است، بدون هیچ وابستگی ظاهر می شوند .
محققان انجام دهنده این آزمایش با نام های پروفسور توموفی اوتاک و آساکو کوریوا، پس از انجام آزمایش و شناسایی کروموزوهایی که در بدن این موش خاردار عامل اصلی انتقال صفات جنسی می شود پی بردند که ژن هایی که باعث بروز این صفات می شود فقط در کروموزوم Y نبوده و در ژن های دیگر به عنوان مثال در sox9 و AMH، نیز در به وجود آمدن این صفات که باعث ایجاد تفاوت بین جنس مذکر و مونث می‌شود، دخیل می باشند.
نتیجه تحقیقات این دو محقق ثابت کرد که امکان ایجاد صفات جنسی مذکر حتی اگر کروموزوم Y نیز نباشد، در پستانداران بزرگ تر وجود دارد .

امین فضلی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید