انتشار این مقاله


حساسیت‌های فصلی می‌توانند مغز شما را تغییر دهند!

تحقیقی که در مجله Frontiers in Cellular Neuroscience منتشر شده است نشان می‌دهد که حساسیت‌های فصلی تاثیری بیشتر از گرفتگی بینی و خارش چشم‌ها دارند. آنها می‌توانند مغز شما را تغییر دهند. دانشمندان با مطالعه‌ی مغز موش‌هایی که در معرض آلرژن‌ها (مواد حساسیت زا) قرارگرفته بودند به این نتیجه رسیدند که حساسیت‌ها می‌توانند سبب افزایش […]

تحقیقی که در مجله Frontiers in Cellular Neuroscience منتشر شده است نشان می‌دهد که حساسیت‌های فصلی تاثیری بیشتر از گرفتگی بینی و خارش چشم‌ها دارند. آنها می‌توانند مغز شما را تغییر دهند.

دانشمندان با مطالعه‌ی مغز موش‌هایی که در معرض آلرژن‌ها (مواد حساسیت زا) قرارگرفته بودند به این نتیجه رسیدند که حساسیت‌ها می‌توانند سبب افزایش تعداد نورون‌ها شوند.

تیم تحقیقاتی هیپوکامپ موش‌ها را مورد مطالعه قرار دادند. هیپوکامپ قسمتی از مغز است که مسئول حافظه و ایجاد خاطرات جدید است و نورونهای جدید پیوسته در طول دوره‌ی زندگی در این قسمت ایجاد می‌شوند. مشاهده گردید که طی یک واکنش آلرژیک سرعت افزایش تعداد نورون‌ها در هیپوکامپ افزایش می‌یابد. حال این سوال مطرح می‌شود: حساسیت چه تاثیری می‌تواند در حافظه داشته باشد؟

تشکیل و عملکرد نورون‌ها با سلول‌های میکروگلیا که سلولهای ایمنی مغز هستند مرتبط است. مواد حساسیت‌زا با وجود اینکه سبب تحریک شدید سیستم ایمنی می‌شوند به طرز عجیبی اثر معکوس بر عملکرد میکروگلیا‌ها داشتند. میکروگلیا‌های مغز این حیوانات غیرفعال شدند!

این در حالیست که در تحقیقات دیگر مشخص شده که در عفونت‌های باکتریایی میکروگلیا‌ها همراه با دیگر عوامل ایمنی بدن فعالیت کرده و به مبارزه با عوامل بیماری‌زا می‌پردازند.

پاسخ‌های ایمنی در آلرژی‌ها و در عفونت‌های باکتریایی تفاوت‌هایی دارند اما به طور مشخص تفاوت عملکرد مغز هنگام مواجه شدن با عوامل بیگانه‌ی مختلف قابل توجه است.

بر اساس گزارشی از سازمان بهداشت جهانی ۳۰-۱۰% از جمعیت جهان از آلرژی رنج می‌برند.

در قسمت دیگری از تحقیقات مشخص گردید که واکنش‌های آلرژیک سبب افزایش نوروژنز (رشد بافت عصبی) می‌شوند، فرآیندی که با افزایش سن کاهش می‌یابد.

روند پیر‌شدن مغز در افراد در معرض حساسیت‌های فصلی چگونه است؟ آیا می‌توان راهی برای به تاخیر انداختن روند پیری و فراموشی یافت؟ تحقیقات در مورد عوامل کنترل‌کننده‌ی سرعت رشد بافت عصبی می‌تواند راهگشا باشد.

روح اله سیفی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید