انتشار این مقاله


قرار دادن کانول داخل ورید

این مطالعه اثر بخشی شبی‌حسی موضعی را تایید می‌کند.

این مطالعه اثر بخشی بی‌حسی موضعی را تایید می‌کند.

بیمارانی که قبل از قرار دادن کانول وریدی (مخصوصاً زمانی که از کانول‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود) بی‌حسی موضعی می‌شوند، حساسیت به دردشان به‌شدت کاهش می‌یابد. مزیتی که استفاده از اسپری ویپوکولانت‌ در مقایسه با تزریق وریدی لیدوکائین دارد این است که میزان شکست رگ‌گیری در آن پایین‌تر می‌باشد.

این نتیجه توسط Dork Rüsch و همکارانش در دپارتمان بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه پزشکی دانشگاه philipps در ماربورگ، از یک آزمایش کنترل‌شده تصادفی به دست آمده که در نسخه آخر Deutsches Arzteblatt منتشر شده‌ است.
قرار دادن کانول وریدی یک روش معمول است، با این وجود می‌تواند ناراحتی و استرس برای بیمار ایجاد کند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که بی‌حسی موضعی برای رگ‌گیری، درمان استانداردی برای کودکان می‌باشد. این روش در بزرگ‌سالان در مقایسه با سایر افراد کمتر دیده می‌شود.

برای تعیین اثر بی‌حسی موضعی هنگام جا گذاری کانول درون ورید پشت دست، ۴۵۰ بزرگسال بستری در بیمارستان دانشگاه ماربورگ به دو گروه مختلف آزمایشی و شاهد تقسیم شدند. پس از اولین تلاش در این روش از آن‌ها خواستند که مقدار درد و ناراحتی ذهنی که طی این روند حس می‌کنند را با استفاده از یک مقیاس ۱۱ امتیازی درجه بندی کنند (NRS؛ ۰= بدون ناراحتی، ۱۱= ناراحتی غیر قابل تحمل).

پس از استفاده از اسپری ویپوکولانت‌، نمره متوسط ۲.۴ برای درد و ناراحتی نشان داده شد که در مقایسه با گروه شاهد با نمره ۴.۰ بهبود معنا داری بود. پس از تزریق لیدوکائین نمره NRS به ۳.۲ افزایش یافت که در مقایسه با گروه شاهد به لحاظ بالینی قابل توجه نبود.

اگر از کانول با اندازه ۱۷ یا بزرگ‌تر استفاده شود، مزایای بی‌حسی موضعی راحت‌تر قابل اندازه‌گیری به وسیله مقیاس شدت درد است:۲.۶ واحد در هنگام استفاده از اسپری ویپوکولانت‌ ، و ۳.۵ برای لیدوکائین و ۵.۰ در گروه شاهد.

نویسندگان از این نتایج به عنوان برهانی برای تفسیر استفاده از بی‌حسی موضعی برای رگ‌گیری در پشت دست بهره بردند. اگر یک کانول ۱۷G یا بزرگ‌تر استفاده شود نمرات بیماران به طور قابل توجهی به لحاظ بالینی در مقایسه بین تزریق لیدوکائین واعمال اسپری ویپوکولانت‌ بهتر است.

به گفته نویسندگان، در صورت استفاده از کانول‌های بزرگ‌تر بیش‌تر می‌توان از مزایای این مداخله بهره برد، در حالیکه درکانول‌هایی با اندازه کوچک‌تر (به عنوان مثال ۲۰G) درد و ناراحتی ذهنی نسبتاً کمتر است.

به علت بالا بودن میزان تلاش‌های شکست خورده تزریق لیدوکائین به علت ایجاد مشکلات داخل پوستی، نویسندگان توصیه می‌کنند که بی‌حسی سرد در کانول‎گذاری وریدی به عنوان حداقل جایگزین مناسب برای کاربرد لیدوکائین استفاده شود.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *