انتشار این مقاله


آبی که با تنفس از دست می‌دهیم

شاید جالب باشد بدانید همان طور که ۷۰ درصد سطح زمین را آب پوشانده، بیش از ۷۰ درصد بدن انسان را نیز آب تشکیل داده است. ثابت نگه داشتن غلظت این مایعات (fluids) که به هم مرتبط اند به طور دائم و تثبیت وضعیت آن ها در بدن برای هموئستازی ضروری به نظر می رسد. […]

شاید جالب باشد بدانید همان طور که ۷۰ درصد سطح زمین را آب پوشانده، بیش از ۷۰ درصد بدن انسان را نیز آب تشکیل داده است. ثابت نگه داشتن غلظت این مایعات (fluids) که به هم مرتبط اند به طور دائم و تثبیت وضعیت آن ها در بدن برای هموئستازی ضروری به نظر می رسد.DQjEz

humanbody

به این منظور باید مقدار ورودی آب به بدن با خروجی آن هماهنگ و متناسب باشد.

ورود (intake) آب به بدن از دو راه عمده صورت می گیرد:

  • حدود ۲۱۰۰ ml طی یک روز از راه جذب در روده
  • تقریبا ۲۰۰ ml هم در یک روز از تنفس سلولی حاصل می شود

این ۲۳۰۰ ml در یک روز باید راهی برای دفع (output) هم داشته باشد:

  • مقداری از آب بدن از راه پوست تبخیر می شود که نمی توان آن را دقیقا اندازه گرفت ولی مقدار ۳۵۰ ml در روز برای آن تخمین زده می شود. این اب غیر از آب دفعی از غدد عرق است. کلسترولی که زیر پوست قرار دارد تا حد زیادی این دفع را تعدیل می کند؛ به همین دلیل در سوختگی های شدید پوست تا ۵ لیتر آب می تواند دفع شود. به این افراد خوردن مایعات توصیه می شود.
  • دفع ازغدد عرق که در کمترین حالت ۱۰۰ ml در روز است
  • ۱۰۰ ml از راه دفع مدفوع؛ این مقدار در زمان اسهال بیشتر می شود
  • ۱۴۰۰ ml از راه کلیه ها؛ این مورد ابزار کنترولی بدن است
  • زمانی که هوا وارد مجاری تنفسی می شود با بخار آب اشباع شده و به فشار بخارmmHg ۴۷ می رسد. چون فشار بخار هوای دم از این مقدار کمتر است آب از بدن به درون ریه ها و مجاری تنفسی بخار می شود. هر چقدر هوا سردتر باشد، مثل روز های زمستانی اختلاف فشار بیشتر شده و خروج بخار آب دهان به وضوح دیده می شود. این مقدار تقریبا ۳۵۰ ml است.
  • منابع:
  • medical physiology Guyton & Hall
  • wikipedia

 

علی تقی‌زاده


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *