انتشار این مقاله


جلوگیری از بازگشت سرطان مغز از طریق ژن درمانی

استفاده از نوع جدیدی از ژن درمانی در مبارزه با سرطان مغز قابل برگشت، نتایج امید بخشی داشته است.

استفاده از نوع جدیدی از ژن درمانی در مبارزه با سرطان مغز قابل برگشت، نتایج امید بخشی داشته است.

برای مطالعه این روش، در مرحله اول کارآزمایی بالینی ۵۶ بیمار با تومور مغزی گلیومای درجه‌ی بالای عود کننده مورد بررسی قرار گرفتند. (تومورهای مغزی گلیومای درجه‌ی بالا، به گروهی گفته می‌شود که سریعتر از گروه های دیگر رشد می‌کنند و پخش می‌شوند).

سه سال پس از انجام ژن درمانی بیش از یک چهارم بیماران هنوز زنده هستند. به طور متوسط این بیماران ۱۴.۴ ماه زنده می‌مانده‌اند، در حالیکه به طور معمول این میزان در بیماران دیگر ۸ ماه است.

دکتر کلارک چنین می‌گوید: با توجه به طبیعت کشنده‌ی این بیماری در مواردی که بیماری دوباره بروز یافته باشد، ادامه‌ی زندگی با بیماری به مدت سه سال بسیار نادر خواهد بود. قابل ذکر است ادامه‌ی زندگی با بیماری در میان بیماران مختلفی مشاهده شد، نه فقط در گروه محدودی با جهش‌های ژنتیکی خاص. این یافته ها نشان می‌دهند بسیاری از بیماران می‌توانند از این نوع درمان بهره ببرند.


مقاله مرتبط: امید جدید به درمان سرطان مغز


در نوع درمانی که در این کارآزمایی بالینی مورد استفاده قرار گرفت، شیمی درمانی موضعی اختصاصی برای تومور مغزی به کار برده شد. داروهای مورد استفاده در این روند درمانی (با نام تجاری Toca511 و Toca FC) در کنار هم باعث می‌شوند تا تومور مغزی به یک کارخانه تولید کننده‌ی مواد ضدسرطان تبدیل شود؛ همچنین باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن نیز می‌شوند. که این دو عامل در کنار هم مبارزه با سرطان را ممکن می‌سازد.

در این روند درمانی، ابتدا داروی Toca511 به بیماران تزریق می‌شود. این دارو در واقع ویروس همانندسازی کننده‌ای است که سلول‌های در حال تقسیم توموری را آلوده می‌کند. وقتی که این ویروس در داخل سلول سرطانی قرار گرفت، ژنی را فعال می‌کند که تولیدکننده‌ی آنزیمی تحت عنوان “سیتوزین دآمیناز” ( CD: Cytosine Deaminase) است.


مقاله مرتبط: تومور مغزی


زمانی که این ویروس همانندسازی می‌کند و در سلول های سرطانی دیگر پخش می‌شود، این سلول ها را به ساختن آنزیم CD وادار می‌کند. پس از آن داروی Toca FC به بیماران داده می شود، که یک ترکیب خنثی و بی اثر است. وقتی که این ماده وارد سلول سرطانی شد، آنزیم CD آن را به ماده‌ای ضد سرطان به نام  ۵-fluorouracil تبدیل می‌کند که سرطان را از بین می‌برد.

دکتر چن می‌گوید: این روش درمانی بسیار امن است؛ زیرا این روش، شیمی درمانی را روی سلول های سرطانی و محیط میکروسکوپی آنها متمرکز می‌کند، به جای آن که کل بدن را درگیر شیمی درمانی بکند.

آیسان اخگری


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید