انتشار این مقاله


ترکیب باکتریایی روده می‌تواند به دنبال آسیب شدید تغییر کند!

بعد از آسیب شدید، ترکیب باکتریایی روده‌ی بیماران به سرعت تغییر می‌یابد

پژوهش جدیدی اظهار می‌دارد بعد از آسیب شدید، ترکیب باکتریایی روده‌ی بیماران به سرعت تغییر می‌یابد؛ عارضه‌ای که پیش‌آگهی بیمار را متأثر می‌سازد.

این یافته‌ها که به اصطلاح میکروبیوم روده نقص در برخی از انواع باکتری‌ها و افزایش شمار برخی دیگر را تجربه می‌کند از مطالعه‌ی کوچکی با افرادی در بازه‌ی سنی ۲۰ تا ۸۵ سال که آسیب‌های حیاتی داشتند حاصل شده است.

از هرفرد ۳ بار نمونه‌های مدفوع گرفته شد: هنگامی که در بیمارستان پذیرش شدند؛ ۲۴ و ۷۲ ساعت پس از آن. نمونه‌های این بیماران با نمونه‌های ۱۰ بیمار دیگری که متحمل چنین آسیب تروماتیکی نبودند مقایسه شدند.

نمونه‌هایی که هنگام پذیرش گرفته شده بودند در هر دو گروه مشابه بودند، اما در نمونه‌های گرفته شده پس از ۲۴ ساعت تفاوت‌هایی دیده می‌شد. در نمونه‌های ساعت ۷۲ بسته به گروه بدون آسیب تروما، سه نوع از باکتری‌ها در گروه تروما کم‌ شده و سطح دو نوع دیگر از باکتری‌ها افزایش یافته بود.

نویسندگان مقاله در این گزارش نوشته‌اند:

دوره‌ی زمانی کوتاهی که این تغییر اتفاق می‌افتد قابل توجه است. چنین تغییر نسبتاً سریعی در میکروبیای روده عارضه‌ای شناخته نشده و حیاتی را ارائه می‌کند که ممکن است دوره‌ی بالینی و ماحصل آن را پس از ترومای شدید تحت تأثیر قرار دهد.

این مطالعه به صورت آنلاین در Trauma Surgery & Acute Care Open منتشر شده است.

این تیم مطالعاتی که به سرپرستی دکتر Benjamin Howard از دپارتمان جراحی بیمارستان عمومی سان‌فرانسیسکو می‌باشد بیان می‌دارند که تحقیقات بیشتری برای کاوش زیاد این عارضه نیاز می‌باشد.

اما محققان افزودند که یافته‌ها تا به حال به این احتمال توجه دارند که ترکیب باکتریایی روده می‌تواند به طرقی برای بیماران پس از آسیب تروماتیک حیاتی باشد.

روی کاغذ، که در نهایت می‌تواند راهی برای مداخله باشد، چنین رژیم‌های پروبیوتیکی شاید پیامدهای متوجه بیمار را پس از آسیب بهبود بخشد.

هانیه مظفری


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید