انتشار این مقاله


ارتباطات مغزی، در طول خواب non-REM نیز حفظ می‌شود

در خواب، اعضای بدن به فازهای متفاوتی وارد خواهند شد، اما مغز ارتباط خود را حتی در فاز non-REM نیز حفظ خواهد کرد.

در طول خواب، اعضای بدن به فازهای متفاوتی از خواب وارد خواهند شد، اما مغز ارتباط خود را حتی در فاز non-REM نیز حفظ خواهد کرد. این یافته، بررسی پایه‌های علمی هوشیاری را نیز فراهم آورده است.

خواب از چرخه‌های مختلفی تشکیل یافته و هر چرخه، مراحل متفاوتی دارد. مرحله‌‌های موج آهسته و سریع (Slow and fast-wave) به ترتیب مراحل non-REM و REM را ایجاد خواهند کرد. در طول شب، داشتن ۴ الی ۵ چرخه‌ی کامل طبیعی است. هر یک از چرخه‌ها، حدود ۹۰ دقیقه خواهند بود. مشاهدات بسیاری نشان داده‌اند، ارتباطات میان بخش‌های مختلف قشر مخ درطول مرحله‌ی non-REM و بی‌هوشی عمومی، به دلیل از میان رفتن هوشیاری، مختل می‌شود.

Umberto Olcese محقق مؤسسه Swammerdam توضیح می‌دهد:

تصور بر این بود که ارتباط مغز در طول خواب non-REM از میان می‌رود و هر یک از بخش‌های مستقل، توانایی برقراری ارتباط مناسب را ندارند.

Olcese و دیگر محققین، دریافتند که تمام انواع ارتباطات قشر مخ در طول این مرحله از میان نمی‌روند. به خصوص، ارتباطات میان نورون‌های مناطق مستقل مغزی با برخی از زیرمجموعه‌های نورونی مستقر در نواحی مختلف قشری، حفظ خواهند شد. برای دستیابی به این نتایج، محققین نحوه‌ی تنظیم ارتباطات نورونی نئوکورتکس و هیپوکامپ رَت را بررسی کردند. نتایج این تحقیق در ژورنال Neuroscience به چاپ رسید.

پیشرفت‌های بررسی هوشیاری

در دیگر تحقیق منتشر شده در همین ژورنال، محققین پروژه مغز انسان (Human Brain) و پروژه CANON سطح هوشیاری را از منظر علوم عصبی بررسی کردند. با وجود آن‌ که این مفهوم از دیدگاه فلسفی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ متخصصان، تحقیقات علمی متنوعی را برای اثبات اهمیت ارتباط میان بخش‌های مختلف قشری در طول این فرآیند ترتیب دادند. روش‌های جدید و پیشرفت‌های نظری بررسی عصبی هوشیاری، باید تقویت شده و پذیرفته شوند. زیرا پیشرفت‌ بالینی چشمگیری در این باب در حال شکل‌گیری است.

صبا حقی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید