انتشار این مقاله


اینفوگراف: یکجانشینی و زندگی کم‌تحرک

یکجانشینی و کاهش تحرک، به مسئله‌ای مهم در جوامع امروزی تبدیل شده است. مسئله‌ای که شاید تبعات سنگین آن چندان برای ما قابل درک نباشند.

یکجانشینی و کاهش تحرک، به مسئله‌ای مهم در جوامع امروزی تبدیل شده است. مسئله‌ای که شاید تبعات سنگین آن چندان برای ما قابل درک نباشند.

sitting-disease

محمد‌سالار حسینی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید