انتشار این مقاله


تاثیر تحریک مغناطیسی مغز بر درک احساسات

تحریک مغناطیسی مغز، درک احساس منفی را تغییر می‌دهد.

مطالعه جدید که به تازگی در Biological Psychiatry با عنوان Cognitive Neuroscience and Neuroimaging منتشر شده‌است، گزارش می‌دهد که پردازش احساس منفی می‌تواند با تنظیم تحریک پذیری قسمت فرونتال راست مغز، قوی‌تر و یا ضعیف‌تر شود.

با استفاده از تحریک مغناطیسی در خارج از مغز، تحت عنوان “تحریک مغناطیسی جمجمه‌ای مداوم” (rTMS)، محققان دانشگاه Munster آلمان نشان می‌دهند، برخلاف مهار که اکنون در درمان افسردگی بکار می‌رود، تحریک، پاسخ فرد به تصاویر ترسناک را بهتر کاهش می‌دهد.

این یافته‌ها اولین حمایت را از ایده‌ای که پزشکان از آن در درمان افسردگی بهره می‌جویند، فراهم می‌آورد؛ ولی تاکنون در آزمایشگاه مورد بررسی قرار نگرفته است. دکتر کامرون کارتر، ویراستار این مطالعه، با اشاره به عملکرد این ناحیه از مغز به عنوان مرکز کنترل تولید احساسات در مغز گفت: “این مطالعه تایید می‌کند که کنترل فعالیت ناحیه فرونتال مغز در نیمکره راست، بطور مستقیم بر تنظیم پردازش اطلاعات احساسی در مغز به شیوه‌ی “top-down” تاثیر می‌گذارد. این نتایج، گستره‌ی کاربردهای درمانی rTMS را در آینده، برجسته می‌سازد.”

در افسردگی، پردازش احساسات در ناحیه فرونتال هر دو نیمکره راست و چپ مغز (قشرهای خلفی- جانبی پره فرونتال، dlPFC) دچار اختلال می‌شود. فرض بر این است که این اختلالات، پایه‌ی احساس منفی افزایش یافته و احساس مثبت از بین رفته است. کاهش تحریک پذیری dlPFC راست با استفاده از تحریک مغناطیسی مهاری، اثرات ضد افسردگی برجای گذاشته‌ است؛ این اثرات، بر پایه ایده‌ای است که بیان می‌دارد این روش، ممکن است باعث کاهش پردازش احساس منفی در افسردگی شود. قابل ذکر است که هنوز بطور کامل در انسانها مورد آزمایش قرار نگرفته‌ است.

مولفان دستیار، دکتر سوانت نوتزون و کریستیان اشتاینبرگ و همکارانشان، ۴۱ شرکت کننده را در دو گروه دسته بندی کردند تا اثرات یک جلسه مهار/ تحریک معناطیسی را در dlPFC راست مقایسه کنند. آنها این روش را زمانی اعمال کردند که شرکت کنندگان، تصاویری از صورتهای ترسناک را بمنظور ایجاد احساس منفی، یا صورتهای طبیعی بمنظور مقایسه، مشاهده می‌کردند.

rTMS مهاری و تحریکی اثرات متقابلی داشت؛ روش تحریکی، پردازش حسی بینایی تصاویر ترسناک را کاهش داد، درحالیکه روش مهاری، این پردازش را ارتقا بخشید. بطور مشابه، rTMS تحریکی، دفعات واکنش شرکت کنندگان به تصاویر ترسناک را کاهش داد و احساسات برخاسته در مواجهه با تصاویر ترسناک را نیز تقلیل بخشید؛ در حالیکه هر دو مورد در rTMS مهاری، افزایش یافتند.


مقاله مرتبط: ۵ اصل اساسی برای مقابله با احساسات منفی


با وجود محدود شدن مطالعه به شرکت کنندگان سالم، دکتر مارکوس جانگفر اذعان داشت: “این نتایج ما را در انجام مطالعات بیشتر روی این مورد، امید می‌بخشند.”

رضا مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *