انتشار این مقاله


تحریک مغناطیسی مغز ادراک احساس منفی را تغییر می‌دهد

قدرت پردازش احساسات منفی می‌تواند با تنظیم تحریک‌پذیری بخش فرونتال راست مغز افزایش یا کاهش یابد.

عصب شناسی شناختی بیان می‌کند که قدرت پردازش احساسات منفی می‌تواند با تنظیم تحریک‌پذیری بخش فرونتال راست مغز افزایش یا کاهش یابد.

با تحریک مغناطیسی خارج از مغز با تکنیکی تحت عنوان تحریک مغناطیسی میان جمجمه‌ای تکرارشونده (rTMS)، محققان دانشگاه Münster آلمان نشان دادند با وجود اینکه در حال حاضر، مهار تحریک برای درمان افسردگی کاربرد دارد ولی اعمال تحریک نیز پاسخ فرد را به تصاویر ترسناک کاهش می‌دهد.


مقاله‌ی مرتبط: افسردگی طولانی مدت و تغییر مغز


این مطالعه آشکار ساخت که دستکاری ناحیه‌ی فرونتال مغز در نیمکره ‌راست، مستقیما پردازش اطلاعات حسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. Cameron Carter، ویراستار Biological Psychiatry می‌گوید:

این مناطق از مغز به عنوان مرکز کنترلی برای ساختارهای مولد احساسات عمل می‌کنند. این نتایج قلمرو کاربردهای درمانی rTMS را توسعه می‌دهند.

در افسردگی، پردازش احساسات در هر دو نیمکره راست و چپ قشر فرونتال (با نام dorsolateral prefrontal cortices,dlPFC) مختل می‌شود. این اختلالات احتمالا ریشه‌ی احساسات منفی افزایش یافته و احساسات مثبت سرکوب‌شده‌اند. کاهش تحریک‌پذیری dlPFC راست با استفاده از تحریک مغناطیسی تاثیرات ضدافسردگی از خود نشان داده‌است. باوجود اینکه این تاثیر، بر پایه‌ی ایده‌ی کاهش احساسات منفی در افسردگی عمل می‌کند، هنوز آزمایش‌های بیشتری برای تایید آن در انسان‌ها مورد نیاز است.


مقاله‌ی مرتبط: دانشمندان موفق به ردیابیِ حرکتِ “فکر” در مغز شدند!


Swantje Notzon و Christian Steinberg و همکاران آنها ۴۱ شرکت‌کننده‌ی سالم را به دو گروه تقسیم کردند تا تاثیر یک جلسه‌ای تحریک یا مهار مغناطیسی را بر dlPFC راست مقایسه کنند. آنها rTMS را در حالی انجام می‌دادند که شرکت‌کنندگان به عکس‌هایی با چهره‌های ترسناک برای برانگیختن حس منفی شان یا چهره‌های خنثی برای مقایسه با حالت قبل، نگاه می‌کردند.

rTMS تحریکی یا مهاری تاثیراتی مخالف هم داشتند. (تحریک باعث کاهش پردازش حس بینایی نسبت به چهره‌های ترسناک می‌شد و مهار باعث افزایش آن.) به طور مشابه، تحریک، تکرار واکنش شرکت‌کننده‌ها را در پاسخ به چهره‌های ترسناک کاهش می‌داد، درحالی که مهار سبب افزایش آن می‌شد.

باوجود اینکه این مطالعه صرفا به افراد سالم محدود می‌شد، Markus Junghöfer، مولف دوم، معتقد است این نتایج باید محققان را به انجام مطالعات بیشتر روی مکانیسم‌های تحریک و مهار مغناطیسی dlPFC زاست در درمان افسردگی ترغیب کند.

محمد نقوی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *