انتشار این مقاله


چاقی امكان توقف ناگهانی قلب را در ميان جوانان افزايش می‌دهد

چاقي و فشار خون بالا نسبت به مواردی كه سابقا شناخته شده بود، نقش برجسته ترى در در ایست قلبی جوانان دارد.

تحقيق جديدی بيان می‌كند که چاقي و فشار خون بالا نسبت به مواردی كه سابقا شناخته شده بود، نقش برجسته ترى را در توقف ناگهانی قلبی در ميان جوانان ایفا می‌كند.

محقق ارشد، دكتر Sumeet Chugh كه معاون موسسه قلبى Cedars-Sinai است، در اخبار بيمارستان گغته است: “فايده ديگر چنين بررسى هايی اين است كه تلاشهاى زود هنگام برای كاهش ريسک مشكلات قلبی و عروقی شناخته می‌شوند تا موجب كاهش بيماریهاى قلبی و عروقى در بزرگسالان بشود.

توقف ناگهانى قلبى در اثر معيوب شدن فعاليت الكتريكى آن ايجاد می‌شود. اين بيماری با حمله قلبی كه به طور معمول توسط شريان‌هاى قلبی بسته شده ايجاد می‌شود، متفاوت است. توقف ناگهانی قلب می‌تواند بدون هشدار قبلى يا مقدار هشدار كمی رخ دهد و معمولاً موجب مرگ فورى مى شود.

محققان می‌گویند این تحقيق نزديک به ٣٨٠٠ مورد كه به علت توقف ناگهانى قلب در ميان بيماران Oregon شده بودند را مورد ارزيابى قرار داد، و بر روى سنين ٥ تا ٣٤ سال تمركز بيشتری داشت. با وجود اينكه موارد اخيری از زمينهاى بسكتبال و بيس بال توجه رسانه ها را به خود جلب كرده اند، اما تنها درصد كمى از مرگ ها در اين تحقيق از زمين هاى ورزشی بوده اند.

در عوض، محققان دريافتند كه بيماران به طور غيرمنتظره ميزان بالايی (نزديك ٦٠٪؜) از ريسک فاكتورهاى بيمارى قلبى همچون چاقى، فشار خون بالا، كلسترول بالا، ديابت و استعمال دخانيات را داشتند.

این تحقيق كه حدود ١٠ سال به درازا انجاميد، بينش جديد و مهمی را به ایست ناگهانى قلب در افراد كم سن و سال ارائه می‌كند. يكی از ارتباطات اين تحقيق اين است كه ريسک فاكتورهایی همچون چاقی نقش بسيار بيشتری نسبت به مواردی كه سابقا شناخته شده بود در ميان افراد جوان كه بر اثر توقف ناگهانی قلبی می‌ميرند داشته است.

اين تحقيق كمك می‌كند تا كودكان و نوجوانان را در برابر اين مشكلات در چكاپ‌هاى پزشكى معمول آنها كنترل كرد.

تحقيق اخيرا در ژورنال Circulation منتشر شده است.

فاطمه نجفی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *