دکتر مجازی - علی صالح قدیمی

نانوکپسول‌های پر شده از دارو ممکن است با تاثیر بیشتری با سرطان مبارزه کنند

محققان راهی برای ساخت ذرات نانو ارتجاعی پرشده از دارو پیدا کرده اند که آن ها را قادر میسازد بافت های بیمار یا سلول های سرطانی را به طور موثر تری مورد هدف قرار دهند. زمینه نانو تکنولوژی امید های…

اثرات محافظتی داروی سلژیلین روی سیستم عصبی

استرس اکسیداتیو و انواع گونه‌های واکنشی اکسیژن در بیماری‌زایی چندین اختلال عصبی، شامل بیماری پارکینسون، آلزایمر، تباهی سلول‌های عصبی مسئول حرکت عضلات در ALS و MS دخیل شناخته شده است. در مطالعات جدید، اثرات محافظت کننده عصبی دارو سلژیلین (Selegiline)…

گوشت مغزپخت ممکن است برای فشار خون‌تان مناسب نباشد

ممکن است بخواهید دوباره در مورد اینکه چه حد می خواهید استیک شما پخته شود تأمل کنید. یک مطالعه‌ی مقدماتی نشان می‌دهد که افرادی که استیک خود را بجای خام (نیم پز)، مغزپخت می پسندند ممکن است با اندکی افزایش…