انتشار این مقاله


انتخاب طبیعی همچنان در مورد انسان‌ها بر کار است!

محققان دانشگاه Queensland، ردپاهایی از انتخاب طبیعی در ژنوم انسانی یافته‌اند که بر ویژگی‌های مرتبط با باروری و عملکرد قلبی تاثیر می‌گذارد.

تکامل، نژاد انسانی را به شکل امروزی درآورده است. محققان دانشگاه Queensland، ردپاهایی از انتخاب طبیعی در ژنوم انسانی یافته‌اند که بر ویژگی‌های مرتبط با باروری و عملکرد قلبی تاثیر می‌گذارد.

یک تیم تحقیقاتی، به رهبری پروفسور Jian Yang و دکتر Jian Zeng، از مرکز بیولوژی مولکولی UQ و مرکز مغز Queensland، یک روش آماری برای بررسی تاثیر جهش‌ها یا تنوع‌های DNA بر روی آرایش ژنتیکی، طراحی کرده‌اند.

پروفسور ینگ می‌گوید:

در انتخاب طبیعی، یا “بقای اصلح”، ویژگی‌هایی که موجب بقا می‌شوند، احتمال انتقالشان به نسل بعدی بیشتر است.

برعکس این موضوع هم زمانی اتفاق می‌افتد که جهش‌هایی از DNA که برای بقا و سلامتی زیان‌آور هستند، احتمال انتقال کمتری به نسل بعد دارند. به این اتفاق، انتخاب منفی می‌گویند.


مقاله مرتبط: کشف جهش ژنتیکی که موجب ناباروری مردان می‌شود


پروفسور ینگ می‌گوید این تیم شواهد انتخاب منفی در رابطه با تنوعات DNAی مرتبط با تعدادی از خصلت‌ها، را یافته‌اند.

او ادامه داد:

در میان بیشترین ارتباطات، خصلت‌های مرتبط با عملکرد قلبی عروقی قرار دارد، برای مثال نسبت کمر به باسن؛ عقیده بر این است که با افزایش میزان چربی دور کمر، خطر ابتلا به بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ بیشتر می‌شود.

دکتر زنگ بیان کرد، بارزترین مورد انتخاب منفی در رابطه با جهش‌هایی از DNA بود که در ارتباط با عملکرد تولیدمثلی بودند، برای مثال سن بروز یائسگی.

دکتر زنگ اضافه کرد:

ما دریافتیم که ظاهرا بیشترین میزان انتخاب، در مقایسه با بقیه خصلت‌ها، در مورد تنوعات ژنتیکی مرتبط با باروری بوده‌است؛ احتمالا به دلیل وجود ارتباط قوی میان باروری و بقای ژنتیکی این گونه است.

انتخاب منفی مانع از آن می‌شود که جهش‌های “بد” در میان جمعیت پخش شوند، بنابراین تنوعات معمول DNA احتمالا تاثیری بر روی خصلت‌ها ندارند، یا تاثیرشان کم است.

این مطالعه به ما کمک خواهد کرد تا اساس ژنتیکی خصلت‌های پیچیده را بهتر درک کنیم، و مطالعات آینده بر روی خصلت‌های پیچیده و ژنوم‌های پزشکی، را آگاهانه طراحی کنیم.


مقاله مرتبط: جهش ژنتیکی؛ نقطه آغاز برخی از اندام‌های انسان


محققان از نمونه‌های ژنتیکی به دست آمده از ۱۲۶,۵۴۵ نفر از نیاکان اروپایی، موجود در بیوبانک بریتانیا، استفاده کردند.

این مطالعه در نشریه Nature Genetics به انتشار رسیده‌است.

آیسان اخگری


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید