انتشار این مقاله


افرادی که بیشتر احساس گناه می‌کنند مورد اعتماد تر هستند

به نظر می رسد که اجداد ما درست می گفتند: احساس گناه یک برانگیزاننده قدرتمند است.

تحقیقات جدید از محققان دانشگاه شیکاگو نشان می دهد که هنگامی که میخواهیم بدانیم چه کسی مورداعتماد تر است  یکی از مهم ترین فاکتور ها این است که فرد انتظار خطا کردن داشته باشد.

این تحقیقات در ژورنال Personality and Social Psychology منتشر شده و به سرپرستی اما لوینه از دانشگاه شیکاگو و تایا کوهن از دانشگاه کارنگی ملون انجام گرفته است.

در بین یافته های کلیدی این مطالعه تمایل یک فرد به پیش‌بینی احساس گناه که محققان آن را “مستعد خطاکاری بودن” می‌نامند، یکی از مهم‌ترین مشخصه های مورد اعتماد بودن یک فرد می باشد که از دیگر خصیصه ها بسیار مهم تر است (مثل برونگرایی، صداقت در گفتار، سازگاری، روان‌رنجوری یا نوروتیسیزم و باوجدان بودن)

“مستعد خطاکاری بودن” با خطا و گناه متفاوت است. گناه به رفتارهای تکرار شونده گفته می شود که با سرپیچی همراه است اما مستعد خطاکاری و گناه بودن به پیش بینی انجام کار اشتباه هنگام خطاکاری اشاره دارد و باعث می شود که افراد در اولین وهله از سرپیچی از ندای درون بازداشته شوند. افرادی که درجات بالاتری از شاخصه “مستعد خطاکاری بودن” دارند هنگامی که به آنها اعتماد می شود، احساس مسئولیت پذیری درونی بیشتری دارند و به این علت احتمالش بسیار کم است که اعتمادی که بقیه به آنها دارند را نابود کنند.

محققان در سسله مطالعاتی که در ۶ سری انجام شد، بازی ها و بررسی های اقتصادی را سازماندهی کردند تا تفکرات و رفتارهای قابل اعتماد یک فرد را اندازه بگیرند. افرادی که نمرات بالاتری در ویژگی “مستعد خطاکاری بودن” کسب کرده بودند نسبت به کسانی که نمرات کمتری کسب کرده بودند بیشتر پول ها و امانات دیگران را بازگرداند.

علاوه بر این در آزمایش دیگری مشخص شد که افرادی که به دلیل خواندن متنی در مورد قوانین مدیریت و رفتار برای مسئولیت پذیر بودن آماده شده بودند نسبت به افرادی که متنی در زمینه اهمیت نفع رسانی به خود خوانده بودند٬ امانت دار تر بودند و بیشتر پول های دیگران را باز گرداندند.

محققان می گویند که:

اعتماد و مورد اعتماد بودن برای ارتباطات و سازماندهی های موثر بسیار حیاتی هستند. اگر اعتماد از بین رود، افراد و سازمان ها دچار ضرر و زیان می شوند اما اگر افراد مورد اعتماد وارد روابط شوند می‌توان این خسارت ها را جبران کرد. تحقیقات ما با عمق بخشیدن به ویژگی قابل اعتماد بودن افراد موضوعات اساسی درباره اعتماد را گسترش می دهد: اگر می خواهید به کسی اعتماد کنید، فردی را انتخاب کنید که احساس گناه داشته باشد.

قبلا تحقیقاتی درباره اعتماد انجام شده است که تمرکز این مطالعات بیشتر روی این است که چه چیزی باعث می شود تا مردم به هم اعتماد کنند. اما این مطالعه متفاوت است و می‌خواهد بگوید که چه کسی شایسته این اعتماد است و به چه کسی باید اعتماد کرد.

لوینه می گوید:

اگر میخواهید بدانید که کارمندانتان قابل اعتماد هستند، از این موضوع اطمینان حاصل کنید که آنها از لحاظ شخصیتی نسبت به رفتار خود احساس مسئولیت می کنند و اگر کار اشتباه انجام دهند احساس گناه خواهند کرد.نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *