انتشار این مقاله


اینفوگراف: قلب انسان

قلب انسان نقش بسیار مهمی در تامین مواد غذایی مورد نیاز بافت‌ها و اندام‌های مختلف بدن دارد. در این اینفوگراف به بررسی ساختار و عملکرد قلب انسان می‌پردازیم.

قلب انسان نقش بسیار مهمی در تامین مواد غذایی مورد نیاز بافت‌ها و اندام‌های مختلف بدن دارد. در این اینفوگراف به بررسی ساختار و عملکرد قلب انسان می‌پردازیم.

heart-infograph-virtualdr

محمد‌سالار حسینی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید