انتشار این مقاله


پخش شدن ویروس در بدن به محل عفونت بستگی دارد

رابطه جنسی مقعدی نسبت به رابطه واژنی احتمال ابتلا به ویروس ایدز را افزایش میدهد، ولی تقریبا هیچکس دلیل آن را نمیداند.

تحقیقات جدید نشان داده است که نحوه رابطه جنسی بر پاسخ سیستم ایمنی مقابل ویروس تاثیر میگذارد.

رابطه جنسی مقعدی نسبت به رابطه واژنی احتمال ابتلا به ویروس ایدز را افزایش میدهد، ولی تقریبا هیچکس دلیل آنرا نمیداند.

تحقیقی که جدیدا توسط دانشمندان آموزشگاه Gladstone انجام شده است نشان میدهد که محلی که ویروس از آن وارد بدن میشود میتواند بر پاسخ سیستم ایمنی و نحوه پخش ویروس در بدن اثر بگذارد.

هدف این تحقیق که توسط Mucosal Immunology منتشر شده است، درک نحوه پاسخ سیستم ایمنی به ویروس با درنظرگیری محل ورود آن است. محققان مخصوصاً بر نحوه انتقال ویروس از طریق رابطه جنسی تاکید کردند که میتواند بر دستگاه تناسلی زن و اندامهای تحتانی بدن همچون روده و مقعد تاثیر بگذارد.

این سدهای موکوزی مسئول جداسازی باکتری‌های مضر است که معمولا داخل بدن ما زندگی میکنند و به بدن ضرر میرسانند و مواد دیگری همچون مواد غذایی و اسپرم‌ها هستند.

Shomyseh Sanjabi که رهبر این تحقیقات است میگوید:

بدن ما دائما درحال ایجاد هماهنگی بین از بین بردن عناصر مضر و دفاع از بدن در مقابل تهدیدهای احتمالی است، ما میخواستیم بررسی کنیم که آیا مکانیسمی که به دفاع بدن کمک میکند میتواند بر توانایی سیستمی ایمنی در از بین بردن مواد خارجی اثر بگذارد، جتی اگر محل ورود ویروس متفاوت باشد؟

تیم این دکتر دریافتند که در واقع واکنش بدن بر اساس محل عفونت فرق میکند. آنان نشان دادند که حفره‌های مقعد و واژن یک سیستم ایمنی جداگانه برای حفاظت در مقابل پاتوژن ایجاد می‌کنند.

برای گسترش این تحقیق، سنجابی و تیمش نوع جدیدی از عفونت ویروسی ایجاد کردند که از ویروس لنفوسیتیک کوریومنینژیتیس (LCMV)که نوعی ویروس موجود در جواندگان است برای مدلسازی پاتوژن‌های دیگر استفاده کردند. سپس آنها یافته‌های حاصل را با تحقیقات قبلی که روی تاثیر ویروس LCMV روی واژن بود مقایسه کردند.

درسال ۲۰۱۶ آنها ثابت کردند که عفونت‌های واژنی باعث تاخیر پاسخ سلول‌های محافظ شوند.در نتیجه سیستم ایمنی برای پاکسازی این ویروس از بدن شخص ماده به زمان بیشتری نیاز دارد.و آنان همچنین متوجه شدند که این ویروس در واژن میماند و به سایر قسمتهای بدن سرایت نمیکند.

از طرف دیگر، تحقیقات جدید نشان میدهد که بعد از آلوده شدن به ویروس مقعدی، ویروس سریعا در تمام بدن پخش میشود.دانشمندان همچنین دریافتند که این ویروس از طریق خون پخش نمیشود. در عوض عفونتهای LCMV بر کل سیستم ایمنی بدن اثر میگذارد.و نکته جالب این است که ویروس ایدز نیز همین گونه عمل میکند.

دانشمندان اثبات کردند که سدهای موکوزی مکانیسم‌های دفاعی متفاوتی دارند که بر پاسخ سیستم ایمنی مقابل پاتوژن‌های مهاجم اثر میگذارد. به علاوه آنها اثبات کردند وقتی که ویروسی از سدی عبور میکند، پاسخ های اولیه که در بدن ایجاد میشود نقش کلیدی در تعیین نقش عفونت در بدن ایجاد میکند.

تحقیقات جدید درک بهتری از پاسخ سیستم ایمنی به پاتوژن‌های محافظ بدن و نحوه پخش ویروس بعداز آنکه وارد واژن یا مقعد شد را ایجاد میکند. این یافته‌ها دید کلی برای مکانیسم تاثیر رابطه جنسی و پخش شدن ویروس شامل ایدز و زیکا دارند.

پروفسور سنجابی میگوید:

دانستن مسیر عفونت بعد از آنکه شخص را آلوده کرد مهم است، یافته های ما میتواند نحوه مطالعه دانشمندان را تغییر دهد و یا ممکن است کلید اصلی برای درمان این بیماری‌ها باشد.

پریا پارسا


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید