انتشار این مقاله


فهرست کارهای خود را بر اساس روش ۱-۳-۵ بچینید

در این مقاله یکی از راه های موفق برنامه ریزی روزانه و نوشتن فهرست کار را می خوانیم.

فهرست کارهایی که باید انجام شوند روش اصلی پربازده بودن است. راه های زیادی وجود دارند که می توانید فهرست کارهای خود را بر اساس آنها بچینید. قانون ۱-۳-۵ یکی از بهترین روش هاست.

فهرست کارها منطقی به نظر می آیند. اگر باید کاری را به یاد داشته باشید، فقط کافی است آن را بنویسید. اما به این سادگی ها هم نیست. اگر شما مانند بیشتر مردم هستید، فهرست کارهایتان به سادگی غیرقابل انجام می شود. پس از نوشتن برخی از مهم ترین کارها در گوشه کاغذ، می توانید خود را در حال نوشتن بزرگترین کارهایی که تا به آن موقع تصور می کردید ببینید. شما تنها نیستید: تقریبا ۹۰ درصد مردم می گویند آنها نمی توانند تمام فهرست کارهایشان را در یک روز انجام بدهند.

هر عدد یعنی چه؟

قانون ۱-۳-۵ که توسط موس ارائه شده است، به شما اجازه می دهد که ۹ کار را در طی یک روز انجام بدهید. نه خیلی زیاد است، و نه خیلی کم. اساس این روش این است: تمام کارهایی که باید انجام بدهید را جمع کنید و سپس آنها را پخش کنید. به خود اجازه بدهید که از پس یک کار بزرگتر بر بیایید (“۱” شما)، ۳ کار با اندازه متوسط (“۳” شما) و در نهایت ۵ کار کوچک که راحت و ساده هستند (“۵” شما). اگر می توانید تمام کارهای موجود در فهرست ۱-۳-۵ خود را انجام بدهید، فهرستی برای فردا آماده کنید و ببینید چه می کنید.

روش هایی که می توانید فهرست کارهای خود را بر اساس آنها بچینید بی شمار هستند، پس پیدا کردن بهترین روش برای شما به شما بستگی دارد. اگر تعداد کارهای موجود در ۱-۳-۵ برای شما زیاد هستند، می توانید روش های دیگر را امتحان کنید. اگر پروژه های بزرگتری دارید که باید آنها را انجام بدهید روش های دیگر وجود دارند. یکی از آن روش ها مربوط به وارن بافت است به نام روش دو فهرست. این روش با نوشتن ۲۵ هدف و سپس انتخاب کردن ۵ تا از ضروری ترین آنها و تمرکز بر آنها انجام می شود.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید