انتشار این مقاله


محققان یک منبع غنی برای سلولهای عصبی شناسایی کرده‌اند

محققان یک منبع غنی از سلولهای انسانی کشف کرده‌اند. در واقع سلولهای اپی تلیال بویایی می‌توانند بعنوان منبع غنی سلولهای عصبی برای مطالعات در نظر گرفته شوند.

محققان USC که به دنبال روشی برای مطالعه فعالیت ژنتیکی مرتبط با اختلالات روانی  هستند، یک منبع غنی از سلولهای انسانی کشف کرده‌اند— بینی. در واقع سلولهای اپی تلیال بویایی می‌توانند بعنوان منبع غنی سلولهای عصبی برای مطالعات در نظر گرفته شوند.

مطابق ادعای محققان USC، سلولهای اپی تلیوم بویایی که به راحتی از پوشش حفره بینی جمع آوری می‌شوند می‌‌توانند بعنوان جانشین برای سلولهای مغزی در مطالعات اپی ژنوم نورونی، مورد استفاده قرار گیرند. اپی ژنوم، سیستم تغییرات DNA و پروتئینهایی است که فعال و غیر فعال بودن ژن‌ها را کنترل می‌کند؛ تغییر اپی ژنوم گاهی منجر به بیماری می‌شود.


منبع غنی سلولهای عصبیسلولهای نورونی کشت شده که از نورواپی تلیوم بویایی مشتق شده‌اند. این نورونها دارای شباهتهایی با بافت مغز جنینی هستند.


این کشف که در مطالعه تحت هدایت Peggy Farnham، استاد بیوشیمی در William M. Keck و رئیس دپارتمان بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی Keck انجام شد، در نسخه سیزدهم دسامبر نشریه Science Advances منتشر شده‌است.

این مطالعه، قسمتی از مجموعه اول مطالعات PsychENCODE Consrtium the است که برای فراهم آوردن افق‌های دید به زیست شناسی تکامل مغز انسان و بیماری‌های آن توسط انستیتو ملی سلامت روانی در سال ۲۰۱۵ طرح ریزی شده‌است.

این پروژه اکنون بر روی سه اختلال روانی عمده تمرکز دارد: طیف اختلال اوتیسم، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی. نواحی مغزی و انواع سلولی که توسط مطالعه قبلی ارتباط آن با اختلال مورد نظر مطرح شده‌است، مورد بررسی واقع می‌شود.

نتایج USC بعنوان ابزار مهمی در روند انجام این مطالعات به حساب می‌آیند. سلولهای اپی تلیال بویایی به سلولهای که در لوله عصبی رویانی (ساختاری که به مغز و طناب نخاعی تکامل می‌یابد) وجود دارد، شباهت دارند. محققان با استفاده از یک بیوپسی کوچک از بخش فوقانی حفره بینی قادرند این سلولها را بر روی ظروف آزمایشگاهی متعددی رشد دهند. این مزیت، بعنوان راه حلی برای غلبه بر مشکلات کشت سلولهای بنیادی یا سلولهای مغزی از اعطا کنندگان فوت شده است.

Farnham گفت: “ما قادر هستیم تمامی اقداماتی را که در زمان تلاش برای رشد سلولها از قطعات کوچک بافت مغزی امکان پذیر نبودند، انجام دهیم. همچنین سهولت جمع آوری ما را قادر ساخته است تا این اقدامات را با استفاده از سلولهای افراد بسیاری انجام دهیم.”

رضا مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code