انتشار این مقاله


چگونه تکامل سلولهای بنیادی مغز به سلولهای عصبی می‌تواند به سرطان منجر شود؟

سلولهای بنیادی اگر نتوانند سیگنال TOR خود را به درستی کنترل کنند، به سمت سلولهای بنیادی بازگشته و در زمان طولانی می‌توانند منجر به سرطان مغز گردند.

سلولهای بنیادی به درستی، همه‌کاره‌ی بدن ما هستند؛ زیرا می‌توانند به انواع بسیاری از سلولهای مورد نیاز در ارگانهای مختلف، تبدیل شوند. این مزیت، بافتهایی مانند عضله و حتی مغز را قادر می‌سازد تا بازسازی شده و پس از آسیب، التیام یابند. و این توانایی چندگانه، سلولهای بنیادی در بدن افراد بالغ را به ابزارهای کلیدی برای آینده پزشکی بازساختی، مبدل می‌سازد. محققان مرکز مطالعات سرطان آلمان (DKFZ)، مطالعه‌ای مبنی بر اینکه سلولهای بنیادی مغز چگونه برای تبدیل شدن به سلولهای عصبی جدید، تصمیم گیری می‌کنند، در نشریه Nature منتشر ساخته‌اند


مقاله مرتبط: سلولهای بنیادی در مغز


Ana Matrin-Villalba و تیم مطالعاتی وی در مرکز مطالعات سرطان آلمان، سلولهای بنیادی را در مسیر تبدیل به نورونها، مطالعه کردند. محققان در هر مرحله، ژنهایی که فعال شده و نهایتا تولید پروتئینهای جدید را رقم می‌زدند، مورد بررسی قرار دادند. آنها انتظار داشتند سلولهای بنیادی، به سادگی تمامی ژنهای سلول بنیادی خود را برای تبدیل شدن به نورون، غیرفعال سازند. ولی شواهد، پیچیده‌تر بنظر می‌رسید. Martin-Villalba و همکارانش دریافتند ژنهای سلول بنیادی غیر فعال نشدند، ولی به سادگی با جلوگیری از تولید پروتئین توسط آنها که سلول را در حالت پرتوان نگه می‌دارد، در حالت تعلیق قرار گرفتند.

Martin-Villalba می‌گوید: “برای وارد شدن به این حالت تعلیق و بمنظور آغاز سفر تبدیل شدن به یک نورون، سلولهای بنیادی سیگنالهای درونی خود بمنظور تکثیر (تحت عنوان TOR) را غیر فعال می‌کنند. و تقسیم شدن را متوقف می‌سازند.” به طرز شگفت انگیزی، محققان دریافتند سلولهای بنیادی همواره یک بلیط برگشت تهیه می‌کنند. درست مانند پروازهایی که در میان کشورها برقرار می‌شود، سلولهای بنیادی با فعال یا غیر فعال ساختن TOR، از مرحله سلول بنیادی به نورون یا بالعکس، حرکت می‌کنند. Avni Baser، محقق رهبر پروژه اذعان دارد: “بهمین ترتیب، تصمیم‌های یک سلول بنیادی برای تبدیل شدن به نورون، برای مدتی برگشت پذیر باقی می‌ماند.”

بطور طبیعی، سفر سلولهای بنیادی برای ایجاد سلولهای عصبی تا زمانیکه موردی به اشتباه صورت نگیرد، در یک مسیر صورت می‌گیرد. ولی اگر سلولهای بنیادی نتوانند سیگنال TOR خود را به درستی کنترل کنند، آنها به سمت سلولهای بنیادی بازگشته و در زمان طولانی، می‌تواند بجای ترمیم مغز، منجر به سرطان مغز گردد. در واقع در بسیاری از سرطانها، سطوح سیگنال TOR بصورت مصنوعی، بالاست. فهم و کنترل فعالیت TOR در سلول بنیادی بمنظور پیرشفت در درمان سلولهای بنیادی، بسیار با اهمیت خواهد بود.

رضا مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *