انتشار این مقاله


آیا با آسپرین می‌توان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پروستات را کاهش داد؟

رابطه ای که بین آسپرین و درمان سرطان پروستات وجود دارد، امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.

بر اساس نتایج مطالعاتی که در پنجم مارس در ژورنال ۲۰۱۹ در Annals of Internal Medicine چاپ شد، دوز پایین آسپرین، مرگ ناشی از سرطان پروستات را کاهش نمی‌دهد.  شارلوت اسکریور از مرکز تحقیقات سرطان دانمارک و همکارانش برای یافتن رابطه‌ی بین مصرف دوز پایین آسپرین (۷۵ تا ۱۵۰ میلی گرم) در طول یک سال با مرگ ناشی از سرطان پروستات، از داده‌های معتبر پزشکی سراسر کشور استفاده کردند. به گزارش آنان، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حدود سی هزار نفر با سرطان پروستات تشخیص داده شده‌اند.


مقاله‌ی مرتبط: ژنی که در گسترش سرطان پروستات دخیل است


در حدود پنج سال پیگیری این بیماران، ۷،۶۳۳ نفر در اثر سرطان پروستات و ۵،۵۷۵ بیمار هم به دلیل عوارض ناشی از این سرطان، جان خود را از دست دادند. محققان به رابطه‌ای بین استفاده از دوز پایین آسپرین بعد از تشخیص سرطان پروستات (۹۵٪ درصد اطمینان، ۰.۸۹ تا ۱.۰۱) و مرگ و میر ناشی از عوارض آن را (۹۵%  درصد اطمینان ۱.۰۵ تا ۱.۲۰) دست پیدا کردند. مصرف دوز کم آسپرین به مدت پنج سال بعد از تشخیص بیماری، می‌تواند به میزان ناچیزی مرگ و میر سرطان پروستات را کاهش دهد.

مصرف دوز کم آسپرین به مدت پنج سال (AHR، ۰.۹۱ و ۹۵% درصد اطمینان ۰.۸۳ تا ۱.۰۱) و هفت‌ونیم سال (AHR، ۰.۸۴ و ۹۵% درصد اطمینان ۰.۷۲ تا ۰.۹۷) بعد از تشخیص سرطان پروستات، میزان مرگ بیماران مبتلا به سرطان پروستات را کاهش می‌دهد؛ به خصوص بیمارانی که هفت‌ونیم سال از قرص آسپرین استفاده کرده‌اند. طبق اظهاراتی که در این مقاله چاپ شده است:

نتایج به دست آمده برای بیمارانی که دوره های طولانی تری آسپرین دریافت کرده اند، نشان می دهد که ریسک مرگ بیماران مبتلا به سرطان پروستات، ممکن است کاهش یابد.

ماریا معمارزاده


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید