انتشار این مقاله


آیا مردان و زنان در نحوه به یاد آوردن خاطرات اپیزودیک متفاوتند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که زنان ممکن است از مردان در به یاد آوردن چیزهای خاص، از جمله مکالمات و چهره های مردم اندکی بهتر باشند.

آیا تا به حال با یک نفر از جنس مخالف بحث کرده اید و متوجه شدید که دو نفر از شما خاطرات متفاوتی از وقایع گذشته داشته اید؟ خب، تحقیقات جدید نشان می دهد که زنان ممکن است از مردان در به یاد آوردن چیزهای خاص، از جمله مکالمات و چهره های مردم اندکی بهتر باشند.

انواع مختلفی از حافظه وجود دارد که به طور کل اجازه می دهد انسان ها در جهان زندگی زنده بمانند و رشد داشته باشند.

یک نوع کلیدی از حافظه وجو دارد که دانشمندان آن را حافظه “اپیزودیک” نامیده اند.

نویسندگان دایره المعارف علوم اعصاب توضیح می دهند که “خاطرات اپیزودیک خاطراتی آگاهانه است براساس تجارب شخصی جمع آوری شده اند .”

با این حال، همه نمی توانند همه خاطرات اپیزودیک را به همان اندازه خوب به یاد بیاورند.

یک راه برای نشان دادن این مسئله این است که با تفکر در مورد اختلاف نظر در زوج هاست در حالی که یک شریک ممکن است توضیح دهد که آنها در مورد یک رویداد خاص در گذشته ناراحت هستند، همسر دیگر حتی ممکن است به یاد نداشته باشد که این رویداد تا به حال رخ داده است.

بسیاری از عوامل می توانند توانایی فرد برای یادآوری خاطرات اپیزودیک را تحت تاثیر قرار دهد که از جمله آن ها میتوان کاهش شناختی وابسته به سن و کاهش شناختی مرتبط با زوال عقل را نام برد.

با این حال، جنسیت بیولوژیک نیز ممکن است نقش داشته باشد، تحقیق جدیدی از Karolinska Institutet در سولنا ، سوئد شواهدی از صدها مطالعه درباره اینکه چگونه اعضای این دو جنس اطلاعات مربوط به اطلاعات اپیزودیک را به یاد می آورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

یافته ها، که در حال حاضر در مجله روانشناسی بولتین منتشرشده نشان می دهد که زنان در حفظ برخی از انواع خاطرات اپیزودیک بهتر از مردان هستند.

حافظه اپیزودیک در زنان نسبت به مردان

سرپرست مطالعه پروفسور Herlitz و تیمش یک مطالعه متانالیزاز ۶۱۷ مطالعه انجام شده در سال ۱۹۷۳-۲۰۱۳، شامل بیش از ۱.۲ میلیون مشترک در کل انجام دادند.

مارتین اسپپرلم ، دانش آموز دکترای موسسه کارولینسکا گفت:

” نتایج نشان می دهد که برای یک زن در حافظه اپیزودیک نسبت به مردان مزیت کمی وجود دارد، و این مزیت بسته به اینکه چه مواردی را باید به خاطر بیاورند، متفاوت است.”.

به طور خاص، به نظر می رسد که زنان در یادآوری سخنرانی، جایی که یک شیء را ترک کرده اند، و آنچه در یک فیلم اتفاق افتاده، بهتر اند. آنها همچنین در مورد یادآوری چهره ها و تصاویر حسی مناسب تر هستند. از سوی دیگر مردان به نظر می رسد که اطلاعات انتزاعی و داده های مسیریابی را به یاد آورند.

“به طور کلی، وقتی زنان در به یاد آوردن اطلاعات کلامی مانند کلمات، احکام، متون و اشیاء، بلکه مکان اشیاء و فیلم ها، بهتر عمل می کنند. مردان می توانند تصاویر انتزاعی را بهتربه یاد بیاورند و راه خود را از یک محل به محل دیگربه یاد داشته باشند.”

پروفسور هرلیتز می افزاید: “علاوه بر این، هنگامی که در مورد یادآوری چهره ها و خاطرات حسی مانند بو برسیم، زنان بهترند .”

از آنجایی که داده های دانشمندان نشان می دهد که در واقع تفاوت های ظریف بین آنچه زنان و مردان در یاد داشتنش خوب اند وجود دارد که این می تواند اثرات مختلفی بر زندگی روزمره آنها داشته باشد.

پژوهش های آینده می تواند اینکه  یا به چه میزان اعضای دو جنسیت جهان را به شکل متمایز تجربه می کنند، کشف کند.

فائزه رحیمی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید