انتشار این مقاله


آیا تعامل با حیوانات خانگی می‌تواند سطح استرس را کاهش دهد؟

تحقیقات جدید نشان می دهد چگونه ارتباط برقرار کردن با حیوانات خانگی بر سطح کورتیزول در میان دانش آموزان تاثیر می گذارد.

تحقیقات جدید نشان می دهد چگونه ارتباط برقرار کردن با حیوانات خانگی بر سطح کورتیزول در میان دانش آموزان تاثیر می گذارد.

صاحبان حیوانات مدت هاست که فهمیده اند یا احساس می کنند که گذراندن وقت همراه حیوانات مورد علاقه خود باعث کاهش استرس و بهتر شدن خلق و خو می شود.

در بررسی گسترده ای که Medical News Today گزارش داد، شامل چندین توصیف از افراد مبتلا به بیماری های روانی است که راحتی احساسی وفواید روحی که حیوانات خانگی به آنها تحویل داده اندرا تایید میکنند.

در واقع، این بررسی نتیجه گرفت که حیوانات خانگی به دلیل سهم ارزشمند خود در سلامت روانی و رفاه مردم باید بخشی از برنامه های مراقبت از بیماران باشند.

در حال حاضر، تحقیق جدید اعتبار علمی بیشتری را به این ادعا اضافه می کند. پاتریشیا پندری، استادیار در گروه توسعه انسانی در دانشگاه دولتی واشنگتن در پولمن. و جیمی وانداگریف از همان بخش، مجموعه ای را به بررسی اثر حیوانات خانگی بر فیزیولوژی دانشجویان اختصاص دادند.

محققان این یافته ها را در مجله AERA Open از انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا منتشر کردند.

حیوانات خانگی سطح کورتیزول را پایین تر میبرند

دانشمندان ۲۴۹ دانشجوی دانشگاه را گردآوریکردند و به چهار گروه تقسیم کردند:

در یک گروه، افرادی آزاد بودند که ۱۰ دقیقه با گربه ها و سگ ها غذا بخورند یا نوازش و بازی با حیوانات انجام دهند.

گروه دیگر افراد دیگر را در حال تعامل با حیوانات مشاهده کردند در حالی که منتظر نوبت خود بودند.

گروه دیگر یک نمایش اسلایدی از حیوانات را تماشا کردند.

گروه نهایی به سادگی نشستند و صبر کردند.

پدری و وانداگریف نمونه هایی از بزاق شرکت کنندگان را نیز جمع آوری کردند و سطوح کورتیزول آنها را در صبح و بعد از مداخله آزمایش کردند. کورتیزول یک هورمون است که بدن در پاسخ به استرس آن را ترشح می کند.

برای بررسی اثرات مداخله در سطح کورتیزول، محققان تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره را انجام دادند.

به طور کلی، تجزیه و تحلیل نشان داد که دانش آموزانی که با حیوانات ارتباط برقرار می کردند، بعد از مداخله سطح کورتیزولشان به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این اثرات متمایز از سطح کورتیزول اولیه بسیار زیاد یا بسیار پایین شرکت کنندگان در شروع مطالعه بود.

“دانش آموزان در مطالعه ما که با تعامل با گربه و سگ  انجام شد کاهش قابل توجهی در کورتیزول، هورمون بزرگ استرس داشتند ”

اوافزود: “ما قبلا می دانستیم که دانش آموزان از برقراری ارتباط با حیوانات لذت می برند و این کار به آنها کمک می کند احساسات مثبت بیشتری داشته باشند.”

“آنچه ما می خواستیم یاد بگیریم این بود که آیا قرار گرفتن دانش آموزان در معرض حیوانات موجب کاهش استرس آنها به شیوه ای کمتر ذهنی می شود یا خیر. این امر هیجان انگیز است، زیرا کاهش هورمون استرس ممکن است در طول زمان اثر مفیدی روی سلامت جسمی و روانی داشته باشد.”

پاتری افزود: “تنها ۱۰ دقیقه تعامل می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد، اما او و همکارانش در حال حاضر برنامه ای برای بررسی تأثیر یک برنامه مشابه ۴ هفته ای دارند که امیدوارند در آن حیوانات به کاهش استرس کمک کنند. نتایج اولیه امیدوار کننده است.

این اولین مطالعه مربوط به دانش آموزان دانشگاه بود و نشانگر کاهش میزان کورتیزول هورمون استرس در یک محیط زندگی واقعی و نه یک آزمایشگاه بود.

فائزه رحیمی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید