دکتر مجازی - سمانه عبدالهی

اضطراب، پدیده ای ارثی

اضطراب: ارثی بودن بنیان های شیمیایی مغز کشف شده است. با بررسی مغز صدها میمون که از لحاظ ژنتیکی مرتبط بودند، محققان موفق به کشف شبکه ها و مناطقی از مغز شدند که در اضطراب دخیل هستند. آن ها هم…

ورزش های تماسی ریسک بیماری پارکینسون را افزایش می دهد

ورزش های تماسی ریسک بیماری پارکینسون را افزایش می دهد صدمات ناشی از ورزش های تماسی(ورزش هایی که تماس فیزیکی بازیکنان مجاز است و عموما بازیکنان در حین بازی آسیب های جدی می بینند) مثل راگبی، بوکس و هنرهای رزمی…