دکتر مجازی - سمانه عبدالهی

قمر های ماه را چه بنامیم؟!

ستاره ها، سیاره دارند و سیاره ها ماهواره هایی دارند که ما آن ها را قمر می نامیم. اما یک قمر خود می تواند ماهواره ای داشته باشد؟ و اگر اینگونه بود، ماهواره ی آن ماه را چه بنامیم؟ جونا…

هر فرد به طور متوسط چهره ۵۰۰۰ نفر را تشخیص می دهد

به تمام چهره هایی که می شناسید فکر کنید. همینطور که مشغول بررسی ذهنی هستید، احتمالا اول دوستانتان، سپس اعضای خانواده، و بعد همکارانتان. به دنبال آن چهره های غریبه ی بی نامی که به طور روزمره آن ها را…

اولین قطار با انرژی هیدروژنی وارد ریل شد

سلول های سوختی با انرژی هیدروژنی، سوخت های سبز تر و طبیعت دوستانه تری برای استفاده در وسایل نقلیه هستند. اما استفاده از انرژی هیدروژنی آنها قبلا بسیار هزینه بر بود. این شرایط در حال تغییر است؛ هفته ی گذشته…