دکتر مجازی - علوم پايه

آشنایی با آناتومی و ساختار قلب انسان

آشنایی با آناتومی و ساختار قلب انسان

آشنایی کامل با آناتومی و ساختار عروق و اعصاب قلب

آشنایی کامل با آناتومی و ساختار عروق و اعصاب قلب

فرایند لانه گزینی رویان در اندومتر مادر چگونه انجام می‌گیرد؟

فرایند لانه گزینی رویان در اندومتر مادر چگونه انجام می‌گیرد؟

پانکراتیت اتوایمیون IgG4-RD

تظاهر اصلی IgG4-RD به صورت پانکراتیت اتوایمیون(AIP) است. شیوع این تظاهر از بیماری در ژاپن ٠.٨٢ درصد در هر ۱۰۰ هزار نفر است که به صورت گسترده رو به افزایش است. باید دو فرم پانکراتیت اتوایمیون (AIP) را از هم…

پاتوژنز IgG4-RD

پاتولوژی IgG4-RD به طور کامل شناخته نشده است اما شواهدی حاکی از ایمونولوژیک بودن بیماری وجود دارد به طوری که Tcell ها به ویژه T-cytotoxic CD4+ و Thelper فولیکولی نقش کلیدی دارند.نکته قابل توجه این است که خود IgG4 ،…

سلولهای ایمنی که به تازگی کشف شده‌اند، در خط اول مبارزه با عفونت HIV قرار دارند

محققان انستیتو تحقیقات پزشکی Westmead، سلولهای ایمنی جدیدی کشف کرده‌اند که در خط اول مبارزه با عفونت HIV قرار دارند. این سلولها تحت عنوان سلولهای دندریتیک CD11c+ شناخته می‌شوند. این سلولهای جدید به عفونت HIV بسیار مستعد بوده و می‌توانند…