دکتر مجازی - علوم پايه

آزمایش گسترده‌ی واکسن نسبتاً مؤثر مالاریا آغاز شد

آزمایش گسترده‌ی واکسن نسبتاً مؤثر مالاریا آغاز شد

آیا گروه های خونی خاصی مستعد ابتلا به مالاریا هستند؟

آیا گروه های خونی خاصی مستعد ابتلا به مالاریا هستند؟

چرا ورزش در برابر سرطان حفاظت‌کننده است؟

چرا ورزش در برابر سرطان حفاظت‌کننده است؟

فضا، توهم نهایی بشر

این ایده‌ی شهودی که می‌گوید اجسام به خاطر نزدیکی به همدیگر در فضا بر یکدیگر اثر می‌گذارند، به زودی به جرگه‌ی ایده‌های سهل‌انگارانه‌ی بشر خواهد پیوست که با نگاهی عمیق‌تر نقض شده‌اند.