دکتر مجازی - علوم پايه

عوارض کمبود ویتامین b12 چیست و چگونه آن را جبران کنیم؟

عوارض کمبود ویتامین b12 چیست و چگونه آن را جبران کنیم؟

پروتئین تاو چیست؛ مکانیسم عمل پروتئین تاو در بیماری های زوال عقلی چگونه است؟

در بسیاری از اختلالات عصبی، گسترش و رسوب پروتئین اساس پیشرفت بیماری در مغز است. اکنون یک مولکول گیرنده یافت شده است که یکی از پروتئین های مضر را جذب می کند.