دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۷۶) : کشف مولکول‌های فوتونی در MIT

دستاوردهای عظیم (۷۶) : کشف مولکول‌های فوتونی در MIT

دستاوردهای عظیم (۹۴): قضیه نویتر و سنجش اعتبار قوانین پایستگی

دستاوردهای عظیم (۹۴): قضیه نویتر و سنجش اعتبار قوانین پایستگی

دستاوردهای عظیم (۶۲): آرنو پنزیاس، رابرت ویلسون و کشف بیگ‌بنگ

دستاوردهای عظیم (۶۲): آرنو پنزیاس، رابرت ویلسون و کشف بیگ‌بنگ

دستاوردهای عظیم (۴۰): مدل اتمی کیک کشمشی تامسون

از همان زمانی که مدل اتمی اولین بار توسط دموکریت در قرن پنجم قبل از میلاد معرفی شد، این مدل دستخوش تغییرات فراوانی شده است. گرچه نظریه‌ی دموکریت بیشتر یک نظریه‌ی فلسفی بود تا علمی. از اولین باری که اتم…

دستاوردهای عظیم (۳۳): اثر رایلی؛ چرا آسمان آبی است؟

در یک روز آفتابی بدون ابر به رنگ آسمان آبی دیده می‌شود، چرا که مولکول‌های موجود در هوا نور آبی را بیشتر از نور قرمز پراکنده می‌کنند. آسمان هنگام غروب خورشید قرمز به نظر می‌رسد زیرا رنگ آبی پراکنده شده…