دکتر مجازی - دستاوردهای عظیم

دستاوردهای عظیم (۱۱): قوانین حرکت نیوتون

دستاوردهای عظیم (۱۱): قوانین حرکت نیوتون

دستاوردهای عظیم (۹۷) : سالوارسان، اولین ترکیب شیمی‌درمانی

دستاوردهای عظیم (۹۷) : سالوارسان، اولین ترکیب شیمی‌درمانی

دستاوردهای عظیم (۱۴): کشف اکسیژن

دستاوردهای عظیم (۱۴): کشف اکسیژن

دستاوردهای عظیم (۴۰): مدل اتمی کیک کشمشی تامسون

از همان زمانی که مدل اتمی اولین بار توسط دموکریت در قرن پنجم قبل از میلاد معرفی شد، این مدل دستخوش تغییرات فراوانی شده است. گرچه نظریه‌ی دموکریت بیشتر یک نظریه‌ی فلسفی بود تا علمی. از اولین باری که اتم…

دستاوردهای عظیم (۳۳): اثر رایلی؛ چرا آسمان آبی است؟

در یک روز آفتابی بدون ابر به رنگ آسمان آبی دیده می‌شود، چرا که مولکول‌های موجود در هوا نور آبی را بیشتر از نور قرمز پراکنده می‌کنند. آسمان هنگام غروب خورشید قرمز به نظر می‌رسد زیرا رنگ آبی پراکنده شده…