دکتر مجازی - آرتریت

جراحی مچ پا

جراحی مچ پا در زمانی که درمان‌های محافظه کارانه‌تر درد مچ پا ناشی از آرتریت شدید را تسکین نمی‌دهند، می‌تواند یک گزینه باشد.