دکتر مجازی - اسکیزوفرنی

افراد مبتلا به اسکیزوفرنی احساسات را به ‌گونه ای متفاوت تجربه می کنند!

محققان بااستفاده از شکل‌هایی رنگی از بدن انسان به درک چگونگی تجربه احساسات توسط انسان‌ها از طریق بدن‌هایشان و چگونگی تغییر رادیکالی این پروسه در بیماران دچار اسکیزوفرنی، می‌پردازند.

سندرم capgras چیست؟

بررسی اجمالی سندرم Capgras وضعیتی روانی است. این نیز به عنوان “سندرم imposter یا متقلب” یا “توهم Capgras” شناخته می‌شود. افرادی که این سندروم را تجربه می‌کنند، باور غیر منطقی دارند که کسی که آن‌ها او را می‌شناسند، توسط یک…